ไม่มีหมวดหมู่

บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จํากัด (PDPA Thailand) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทดสอบเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (Data Breach) ให้แก่ บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัท อาร์ทีเอ็น อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จำกัด เพื่อให้คณะผู้บริหารและพนักงานได้ตระหนัก และรู้เท่าทันวิธีการรับมือ การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร ณ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) อาคารสินสาทร ทาวเวอร์ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 9.30 – 17.00 น.
เนื่องจากพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อจัดตั้งมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศให้หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไปนับเป็นชุดกฎหมายดิจิทัลเพื่อยกขีดจำกัดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็ง รวมทั้งเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนในสังคมในชีวิตประจำวัน หลายองค์กรคงยังมีความสงสัยในเรื่องของ PDPA และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม รวมถึงไขข้อสงสัยให้กับหน่วยงาน รวมถึงผู้ที่มีความสนใจ  PDPA Thailand จึงได้รวบรวม 5 ประเด็นคำถามยอดฮิตเกี่ยวกับ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) จาก โครงการอบรมหลักสูตร ‘การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กับ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของหน่วยงานภาครัฐ’  ซึ่งเป็นการจัดตั้งเพื่อให้มีแนวทางในการจัดการคุ้มครองข้อมูลบุคคลของหน่วยงานภาครัฐ /*! elementor – v3.6.6 – 08-06-2022 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px} 5 Q&A เรื่อง PDPA ที่ หน่วยงานรัฐ อยากรู้ !? Q1. การที่หน่วยงานขอข้อมูล Account สื่อโซเชี่ยล ของข้าราชการเพื่อตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว ซึ่งบางข้อมูลเป็นข้อมูลอ่อนไหวจะสามารถกระทำได้หรือไม่ หากสามารถทำได้ หน่วยงานต้องปฏิบัติเช่นไร ? A1. การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทำได้เมื่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้แจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบก่อนหรือขณะเก็บข้อมูล อีกทั้งการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลต้องเป็นไปตามหลักการพื้นฐาน 7 ประการ ดังนี้ Lawfulness, Fairness and Transparency – ชอบด้วยกฎหมาย มีความเป็นธรรม โปร่งใส Purpose Limitation – เก็บเฉพาะถามวัตถุประสงค์ที่แจ้ง
thThai

ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบ