เลขที่อยู่ไอพี (IP Address)

เลขที่อยู่ไอพี (IP Address) ย่อมากจาก Internet Protocol Address
คือ สิ่งที่ใช้ระบุตัวตนของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
ที่เชื่อมต่อเข้าสู่เครื่องข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมักปรากฏให้เห็นในรูปแบบของตัวเลข 4 ชุด
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์แต่ละชิ้นจะมีหมายเลข IP Address ที่ไม่ซ้ำกัน
IP Address โดยลำพังแล้วไม่จัดว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล แต่เมื่ออยู่รวมกับข้อมูลอื่นๆ
เป็นชุดข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายได้
จะนับว่าเป็นหนึ่งในข้อมูลส่วนบุคคล