การส่งเสริมทักษะการบริหารจัดการเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตาม PDPA

ด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) มีผลใช้บังคับอย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรธุรกิจต้องปรับเปลี่ยนสัญญาและกระบวนการในการดำเนินงาน เพื่อไม่ให้ละเมิดต่อกฎหมายดังกล่าว ขณะที่ประเทศไทยมีองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กว่า 3 ล้านราย มีการจ้างงานกว่า 17 ล้านคน แต่ที่ผ่านมามี SMEs มีความรู้ความเข้าใจ PDPA น้อยมาก

วิทยากรของเรา

รองประธานและประธานคณะกรรมการรัฐกิจสัมพันธ์สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
นายกสมาคมผู้ตรวจสอบ
และให้คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทย
และผู้ก่อตั้ง PDPA Thailand

Chief Consultant & Auditor บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด
กรรมการและเลขาธิการสมาคมผู้ตรวจสอบ
และให้คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทย

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
และผู้อำนวยการศูนย์กฏหมายเพื่อการพัฒนา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อุปนายกสมาคมผู้ตรวจสอบ
และให้คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทย

ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และที่ปรึกษาและวิทยากรจาก PDPA Thailand

ทนายความ ที่ปรึกษาและวิทยากรจาก PDPA Thailand
กรรมการและวิชาการสมาคมผู้ตรวจสอบ
และให้คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทย

องค์กรพันธมิตร

Untitled-1.jpg
Untitled-3.png
Logo_DBC_resize.png
logo_ไอซีดี-แอลไทยแลนด์_resize.png
DDTI-scaled-e1677549091841.jpg
Untitled-2.jpg
logo_สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย_resize.png
logo_สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย_resize.png
logo_สมาคมการค้าดิจิทัลไทย_resize.png

สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย | The Federation Thai SME
70/1 ซอย ประวิทย์และเพื่อน แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (ชั้น 2 สมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์)     

ติดต่อเรา

LINEOA : @pdpasme (ช่องทางหลัก)
เบอร์โทรศัพท์ : 080-0696355
อีเมล: [email protected]