หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กรภาคเอกชน ตอนที่ 4: คุณภาพข้อมูล การรักษาความปลอดภัยข้อมูล และความโปร่งใส

บริหาร ข้อมูลส่วนบุคคล เธียรชัย

แนะหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดการด้าน คุณภาพข้อมูล การรักษาความปลอดภัยข้อมูล และความโปร่งใส ในองค์กรภาคเอกชน