PDPA | PRISECURE Talk

พบกับรายการ PRISECURE Talk
รายการที่จะพาผู้ชมไปทำความรู้จักกับ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ DPO จากหลากหลายแวดวงธุรกิจ
เจาะลึกประสบการณ์การทำงาน เทคนิคในการบริการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล การป้องกันการหลุดรั่วของข้อมูล รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับองค์กร
เพื่อให้ผู้ชมเข้าใจถึงความท้าทายในการทำงานภายใต้ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA กฎหมายที่มุ่งเน้นให้ประชาชนในประเทศไทยของเรา ได้รับความคุ้มครองด้านข้อมูลส่วนบุคคลและไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น

รายการของเราออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 20.00 น.
ผ่านทาง Facebook Fanpage PDPA Thailand และ Youtube Chanel PDPA THAILAND

เพราะว่า Privacy and security goes hand in hand

EXIM Bank กับอีกมุมมองด้านการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) | PRISECURE Talk EP.2