1. ที่มาและเจตนารมณ์ของกฎหมาย
  2. การบังคับใช้กฎหมาย
  3. นิยามเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล/ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล/ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  4. ข้อมูลส่วนบุคคล: นิยาม ประเภท
  5. หลักการกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  6. ฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  7. หน้าที่ตามกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)

    8. สิทธิเจ้าของข้อมูล
    9. การทดสอบหลังการอบรม

อาจารย์สุกฤษ โกยอัครเดช
ตำแหน่ง
1.Chief PDPA Consultant and Auditor บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด
2.กรรมการและเลขาธิการสมาคมผู้ตรวจสอบและให้คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทย (TPDPA)

1. แพ็กเกจดังกล่าวมีระยะเวลาเข้าเรียน 1 ปี (นับจากวันที่เข้าใช้งานรหัสแรกขององค์กร โดยต้องลงทะเบียนใช้ภายใน 1 เดือน)
2. ฟรี ! รับวุฒิบัตรรับรองผู้เข้าอบรม เมื่อสอบผ่านตามเกณฑ์ 80% (ผู้เรียนมีสิทธิสอบ 3 ครั้งต่อคน / จำนวนคนที่สิทธิสอบเท่ากับแพ็กเกจที่ซื้อ)
3. ฟรี ! รับวุฒิบัตรรับรององค์กร เมื่อมีผู้เข้าอบรมสอบผ่าน 70% ของจำนวนผู้สมัครทั้งหมด
4. ใช้ลดหย่อนภาษีได้ 250%
5. ฟรี ! บอร์ดเกมเรียนรู้กฏหมาย PDPA 1 ชุด

ตัวอย่าง CERTIFICATE

พิเศษ! : 

สำหรับองค์กรที่สั่งซื้อวันนี้

แพคเกจ

พนักงาน

(จำนวนคน)

ราคา

(บาท)

A

1

3,000

B

50

30,000

C

100

50,000

D

300

100,000

E

1,000

200,000

*ราคายังไม่รวม Vat7%

*ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 250% 

*กรณีมีพนักงานมากกว่า 2,000 คน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่

สนใจสอบถามเพิ่มเติม : 

โทรศัพท์ 02-029-0707 กด 1-3

มือถือ 080-071-9899 คุณเสาวลักษณ์ โรจนกสิกิจ (กวาง)

ไลน์ @pdpathailand