ข้อมูลเพิ่มเติม

PDPA for Dormitory and Apartment

หลักสูตรที่ใกล้ตัวที่สุด ! ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของ หรือผู้เช่าต้องทราบ ! กับหลังสูตร พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับหอพักและอพาร์ตเมนต์ ควรเก็บข้อมูลส่วนบุคคลแบบไหน อย่างไร พร้อมแนะกระบวนการจัดการข้อมูลแบบเห็นภาพชัดเจน !


ความพิเศษของหลักสูตร PDPA for Dormitory and Apartment

 • ออกแบบเพื่อให้คนองค์กรสามารถลงมือทำตาม PDPA ได้เอง
 • สอนโดยวิทยากร  และผู้เชี่ยวชาญ ระดับที่ปรึกษาจาก PDPA Thailand
 • อบรมออนไลน์ผ่านระบบ E-Learning เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ทบทวนได้ตลอดระยะเวลาหลักสูตร
 • เรียนจบ สอบผ่านได้รับวุฒิบัตร (Certificate) จาก ICDL Thailand


คอร์สนี้เหมาะกับใคร

 • เจ้าของกิจการและ/หรือผู้แทนเจ้าของกิจการ
 • เจ้าหน้าที่ควบคุมข้อมูลรายรับรายจ่ายของกิจการ

 

หัวข้อการบรรยาย

 • บทที่ 1 Business model&situation หอพัก-อพาร์ทเมนท์
 • บทที่ 2 ความจำเป็นของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับธุรกิจหอพัก-อพาร์ทเมนท์
 • บทที่ 3 สาระสำคัญตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่อกลุ่มธุรกิจหอพัก-อพาร์ทเมนต์
 • บทที่ 4 แนวทางปฏิบัติต่อลูกค้าตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่อกลุ่มธุรกิจหอพัก-อพาร์ทเมนท์
 • บทที่ 5 Checklist แนวปฏิบัติของกลุ่มธุรกิจหอพัก-อพาร์ทเมนท์ตามกรอบพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

รวม 5 ตอน รวมเวลาทั้งหมด 3.00 ชั่วโมง

วีดีโอ E-learning ตัวอย่าง :

PDPA for Dormitory and Apartment : พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับหอพักและอพาร์ตเมนต์
หลักสูตร+pdpa

PDPA for Dormitory and Apartment

3,000.00฿

5/5

หลักสูตรที่ใกล้ตัวที่สุด ! ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของ หรือผู้เช่าต้องทราบ ! กับหลังสูตร พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับหอพักและอพาร์ตเมนต์ ควรเก็บข้อมูลส่วนบุคคลแบบไหน อย่างไร พร้อมแนะกระบวนการจัดการข้อมูลแบบเห็นภาพชัดเจน !