PDPA Thailand

อ้างอิงตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA)
ที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2562

   ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาข้อมูลถูกจัดให้เป็นทรัพย์สินที่สำคัญขององค์กร ปัจจุบันองค์กรต่
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ สถานการณ์โควิด ได้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมในทุกภาคส่วนของประเทศไทย
Previous
Next

เราคือหนึ่งในผู้ให้บริการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรายแรก ๆ ในประเทศไทย

อ้างอิงตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) ที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2562

ด้วยวิสัยทัศน์ของ ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร ผู้ก่อตั้ง PDPA Thailand

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด (DBC) และประธานกรรมการบริหาร สถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI) ผู้ทรงคุณวุฒิในวงการที่ปรึกษาและธุรกิจสื่อดิจิทัลมายาวนานกว่า 20 ปี ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อละเลยอาจมีโทษทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครอง และความไม่แน่นอนขององค์กรในการทำตามกฎหมายฉบับนี้ จึงตอบสนองความต้องการด้วยการส่งมอบสินค้า/บริการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่หลากหลายและตอบโจทย์องค์กรในทุกแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นการอบรมรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ ให้ความรู้เบสิกจนถึงแอดวานซ์ การสอบรับวุฒิบัตรวัดทักษะมาตรฐานสากล การให้คำปรึกษา การตรวจสอบความสอดคล้องกับกฎหมาย และล่าสุด ชุดพื้นฐานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับองค์กรขนาดเล็กและขนาดกลาง PDPA Starter Kit

ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร

ผู้ก่อตั้ง PDPA Thailand
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด (DBC)
และประธานกรรมการบริหาร สถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI)

Digital Business Consult Co., Ltd. (DBC)

บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด สร้างโอกาสทางธุรกิจในยุคดิจิทัลด้วยความรู้และประสบการณ์ตรงจากการเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ ด้านแผนภาพโมเดลธุรกิจ การตลาดออนไลน์ งานวิจัยทางการตลาด การฝึกอบรม และล่าสุดบริษัทฯ มีความสนใจในการให้คำปรึกษาด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ที่ธุรกิจ/หน่วยงานต่างมีความกังวล และไม่แน่ใจถึงแนวทางการปรับปรุงองค์กรตาม PDPA

Digital Skills Development and Testing Institute (DDTI)

สถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล หรือ DDTI จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินงานด้านการฝึกอบรมและทดสอบ เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลแก่บุคคลทั่วไปและองค์กรต่าง ๆ ให้มีความสามารถเท่าทันโลกยุคดิจิทัล ทั้งด้านทักษะพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์สำหรับคนทำงาน (Workforce Basics) การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection) อบรมโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับที่ปรึกษาเฉพาะทางในแต่ละสาขา

บริการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ PDPA Thailand

ที่ปรึกษาด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแนะแนวทางดำเนินงานอย่างมืออาชีพ
ดำเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้วไม่มั่นใจ? ตรวจสอบว่าครบถ้วนถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย
อบรมบุคลากรผ่านช่องทางออนไลน์หรือออฟไลน์ออกแบบพิเศษเฉพาะองค์กรของคุณ
หลักสูตรพื้นฐาน และหลักสูตรขั้นสูงเน้นกรณีศึกษา แนวปฏิบัติและเทคนิควิธีการจัดการสำหรับผู้สนใจ
สอบรับวุฒิบัตร ICDL Data Protection Certificate ภายใต้ความร่วมมือ จากสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย (DCT)
ชุดพื้นฐานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับองค์กรถูก-ครบ-จบ ในแพ็กเกจเดียว

Partner ของเรา

ICDL-logo

ICDL – International Computer Driving License

มูลนิธิไม่แสวงหากำไรระดับโลกที่มีต้นกำเนิดจากสหภาพยุโรป กลุ่มประเทศที่มีการบังคับใช้ General Data Protection Regulation (GDPR) จึงมีความรู้ความชำนาญด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA Thailand ภายใต้การบริหารงานของ Digital Business Consult ได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการมาตรฐาน ICDL Data Protection Module และมีฐานะเป็นศูนย์สอบของ ICDL Thailand สามารถจัดทดสอบและออกวุฒิบัตรรับรอง ICDL Data Protection Certificate ได้

ICDL-logo

Digital Council of Thailand (DCT) –
สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย

องค์กรที่มีส่วนสำคัญในการทำงานและประสานงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ร่วมเผยแพร่หลักสูตร ICDL Personal Data Protection ซึ่งเป็นหลักสูตรด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการสอบรับวุฒิบัตร ร่วมกับ ICDL Thailand และ PDPA Thailand เพื่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนากำลังคนดิจิทัลของประเทศฯ ตามพันธกิจ

skysoft-png
new-logodot

ตัวอย่างลูกค้าบริการ PDPA ของเรา

loogo partner pdpa thailand

Contact Us

เตรียมตัวก่อนใคร เหลือเวลาอีกไม่มาก! PDPA บังคับใช้เต็มฉบับ 1 มิถุนายน 2565 นี้ หากองค์กรยังไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร หรือเลือกบริการใดของเรา โปรดติดต่อหรือสอบถามรายละเอียดผ่านช่องทาง

ฝากข้อความถึงเรา

"*" indicates required fields

ติดต่อเรา !

บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด
Digital Business Consult Co., Ltd.
เบอร์ติดต่อ

PDPA Thailand

125/55 ซ.วิภาวดีรังสิต 60 แยก 12 แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210