DPO Quiz (Banner)

DPO Quiz แบบทดสอบประเมินตนเอง เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของ DPO

ชวนทำแบบทดสอบประเมินตนเอง ท่านมีความรู้เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของ DPO ตามกฎหมาย PDPA อย่างไร?

PDPA Thailand และ DBC Group (บริษัท ดีบีซี กรุ๊ป จำกัด) ร่วมจัดทำ DPO Quiz แบบทดสอบเพื่อใช้วัดและประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของ DPO (Data Protection Office หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) ตามกฎหมาย PDPA 

หากท่านได้รับมอบหมายให้เป็น DPO หรือมีความสนใจและประสงค์จะเป็น DPO ขององค์กร เช็กให้ชัวร์ ว่าท่านรู้จริงหรือไม่? ด้วย DPO Quiz แบบทดสอบประเมินตนเองแบบปรนัย จำนวน 20 ข้อ ทดสอบและทราบผลสอบทันที แถมยังทดสอบได้มากกว่า 1 ครั้ง 

ทั้งนี้ PDPA Thailand และ DBC Group (บริษัท ดีบีซี กรุ๊ป จำกัด) มีความประสงค์ขอความยินยอมจากท่านในการให้เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดทำเครื่องหมายเพื่อให้ความยินยอมในการใช้ข้อมูลที่จะเก็บรวบรวมและใช้ในการจัดทำ DPO Quiz แบบทดสอบ เพื่อนำไปจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับ DPO หรือการให้คำปรึกษาและบริการ PDPA และ DPO ครบวงจร โดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่อไป 

PDPA Thailand และ DBC Group (บริษัท ดีบีซี กรุ๊ป จำกัด) มีความประสงค์ขอเก็บรวบรวม

และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในการร่วมทำ DPO Quiz นี้

ได้แก่ IP Address, การเลือกคำตอบ และผลคะแนนการทดสอบ เพื่อนำไปพัฒนาสินค้าและ

บริการเกี่ยวกับ PDPA โดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

1 / 20

ผู้ให้บริการด้านการแพทย์ส่งเวชระเบียนให้กับคนไข้ผิดโดยไม่ได้ตั้งใจ ขอถามว่า PDPA เน้นความสำคัญของเรื่องใดเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลดังกล่าว

2 / 20

กรมการกงสุล ต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่

3 / 20

บริษัทค้าปลีกออนไลน์รายหนึ่งค้นพบการละเมิดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้า บริษัทรายนี้ต้องดำเนินการทันทีเพื่อควบคุมการละเมิดและปกป้องบุคคลที่ได้รับผลกระทบ กำหนดเวลาในการรายงานการละเมิดนี้ต่อหน่วยงานกำกับดูแลภายใต้ PDPA คือเมื่อใด

4 / 20

เจ้าของข้อมูลร้องขอการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตน องค์กรจะต้องตอบสนองการใช้สิทธิภายในกี่วัน?

5 / 20

ในกรณีที่เกิดเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะต้องรายงานต่อหน่วยงานกำกับดูแลภายใต้ PDPA คือ หน่วยงานใด

6 / 20

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทำเรื่องขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล แต่ขอข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งปรกติองค์กรไม่ได้ใช้เลย องค์กรควรพิจารณาหลักการ PDPA ข้อใดเพื่อลดคำขอเหล่านี้ในอนาคต?

7 / 20

ลูกค้าของบริษัท e-commerce มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ จึงแจ้งกับบริษัทให้แก้ไขข้อมูลของตน สิทธิข้อใดที่เกี่ยวข้องกับคำขอนี้

8 / 20

องค์กรที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม PDPA มาตรา 4 ยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่ในข้อใด

9 / 20

บริษัทขนส่งสินค้าแห่งหนึ่งประสบปัญหาการละเมิดข้อมูลที่เปิดเผยชื่อลูกค้า ข้อมูลที่อยู่ และอีเมล ภายใต้ PDPA บริษัทต้องใช้เกณฑ์ใดในการรายงานการละเมิดดังกล่าวต่อหน่วยงานกำกับดูแล

10 / 20

สถาบันการเงินแห่งหนึ่งมีสาขาให้บริการทั่วประเทศ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับบริการทางธนาคารและการใช้งานบัตรเครดิตของลูกค้า สถาบันการเงินมีความจำเป็นต้องแต่งตั้ง DPO ตามมาตรา 41 หรือไม่

11 / 20

ร้านค้าเช่าหนังสือขนาดเล็กในอำเภอแห่งหนึ่งมีบัตรสมาชิกสะสมคะแนนแบบปั๊มรูป ร้านค้าจำเป็นต้องแต่งตั้ง DPO ตามมาตรา 41 หรือไม่

12 / 20

บริษัทแพลตฟอร์มดิจิทัลให้บริการบนมือถือและอุปกรณ์เคลื่อนที่ ต้องการรวบรวมข้อมูลตำแหน่ง GPS ของผู้ใช้งานเพื่อการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ แต่ว่าต่อมาบริษัทต้องการใช้ข้อมูลชุดเดียวกันสำหรับการโฆษณาแบบกำหนดเป้าหมายโดยไม่ขอความยินยอม บริษัทอาจละเมิดหลักการ PDPA?

13 / 20

มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลว่าไม่จำต้องครอบคลุมหลักการใด

14 / 20

บริษัทการเงินแห่งหนึ่งเกิดไฟฟ้าขัดข้อง ทำให้ลูกค้าไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้ กรณีนี้เป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลหลักการใด

15 / 20

ลูกจ้างขอให้บริษัทนายจ้างลบข้อมูลประวัติเลขบัญชีธนาคารของตนเองเพราะไม่ต้องการให้นายจ้างบันทึกไว้ บริษัทจะต้องดำเนินการอย่างไร?

16 / 20

องค์กรประสบกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล แต่พวกเขาไม่แน่ใจว่าจำเป็นต้องรายงานไปยังหน่วยงานกำกับดูแลหรือไม่ ตามหลักการ PDPA ข้อใดที่เน้นความสำคัญของการประเมินการละเมิดเพื่อพิจารณาว่าควรรายงานหรือไม่

17 / 20

เจ้าของข้อมูลร้องขอการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตน แต่ข้อมูลบางส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลที่สาม องค์กรควรตอบสนองต่อคำขอนี้ภายใต้ PDPA อย่างไร

18 / 20

คลินิกทันตกรรมขนาดเล็กในจังหวัดปทุมธานีประมวลผลข้อมูลสุขภาพของผู้ใช้บริการ คลินิกจำเป็นต้องแต่งตั้ง DPO ตามมาตรา 41 หรือไม่

19 / 20

ธนาคารออมสิน ต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่

20 / 20

องค์กรได้รับคำร้องขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล จากอดีตพนักงานที่ลาออกจากบริษัทเมื่อห้าปีที่แล้ว ภาระผูกพันขององค์กร ภายใต้ PDPA เกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลอดีตพนักงานคืออะไร?

Your score is

0%