ข้อมูลเพิ่มเติม

DSR (Data Subject Right)

หลักสูตรสอนขั้นตอนการบริหารจัดการสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เข้าใจหัวใจของการบริหารจัดการสิทธิของเจ้าของข้อมูลแบบเจาะลึก พร้อมไกด์ไลน์ฉบับเข้าใจง่าย ที่ถูกจัดทำแบบ PDPA Thailand โดยเฉพาะ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบ และจัดทำ PDPA ให้กับองค์กรมาแล้วทั่วไทย !


ความพิเศษของหลักสูตร DSR (Data Subject Right)

 • ออกแบบเพื่อให้คนองค์กรสามารถลงมือทำตาม PDPA ได้เอง
 • สอนโดยวิทยากร  และผู้เชี่ยวชาญ ระดับที่ปรึกษาจาก PDPA Thailand
 • อบรมออนไลน์ผ่านระบบ E-Learning เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ทบทวนได้ตลอดระยะเวลาหลักสูตร
 • เรียนจบ สอบผ่านได้รับวุฒิบัตร (Certificate) จาก ICDL Thailand


คอร์สนี้เหมาะกับใคร

 • บุคคลทั่วไป
 • ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
 • ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

 

หัวข้อการบรรยาย

 • บทที่ 1 ความสำคัญของการบริหารจัดการสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 • บทที่ 2 สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 • บทที่ 2.1 สิทธิในการรับแจ้ง
 • บทที่ 2.2 สิทธิถอนความยินยอม
 • บทที่ 2.3 สิทธิในการเข้าถึง
 • บทที่ 2.4 สิทธิในการแก้ไข
 • บทที่ 2.5 สิทธิในการลบ
 • บทที่ 2.6 สิทธิในการคัดค้าน
 • บทที่ 2.7 สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล
 • บทที่ 2.8 สิทธิในการระงับ
 • บทที่ 3 ขั้นตอนการบริหารจัดการสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 • บทที่ 4 บทสรุป (Summary)

รวม 4 ตอน รวมเวลาทั้งหมด 2.30 ชั่วโมง

วีดีโอ E-learning ตัวอย่าง :

DSR (Data Subject Right) : เจาะลึก มาตรการรองรับสิทธิของเจ้าของข้อมูล
หลักสูตร+pdpa

DSR (Data Subject Right)

3,000.00฿

5/5

หลักสูตรสอนขั้นตอนการบริหารจัดการสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เข้าใจหัวใจของการบริหารจัดการสิทธิของเจ้าของข้อมูลแบบเจาะลึก พร้อมไกด์ไลน์ฉบับเข้าใจง่าย ที่ถูกจัดทำแบบ PDPA Thailand โดยเฉพาะ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบ และจัดทำ PDPA ให้กับองค์กรมาแล้วทั่วไทย !