ข้อมูลเพิ่มเติม

PDPA for Tourism: Hotel

เมื่อการท่องเที่ยวกลับมาคึกคัก ธุรกิจการท่องเที่ยว และโรงแรมต้องรับมือกับการบังคับใช้ PDPA เตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในธุรกิจ หลักสูตร PDPA Tourism Series: Hotel and Resort พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาคการท่องเที่ยว: สำหรับธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท


ความพิเศษของหลักสูตร PDPA for Tourism: Hotel

 • ออกแบบเพื่อให้คนองค์กรสามารถลงมือทำตาม PDPA ได้เอง
 • สอนโดยวิทยากร  และผู้เชี่ยวชาญ ระดับที่ปรึกษาจาก PDPA Thailand
 • อบรมออนไลน์ผ่านระบบ E-Learning เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ทบทวนได้ตลอดระยะเวลาหลักสูตร
 • เรียนจบ สอบผ่านได้รับวุฒิบัตร (Certificate) จาก ICDL Thailand


คอร์สนี้เหมาะกับใคร

 • -ผู้บริหาร, เลขาและผู้ช่วยฝ่ายบริหาร
 • แผนก CRM
 • เจ้าหน้าที่ Reception
 • ฝ่ายรักษาความปลอดภัย

 

หัวข้อการบรรยาย

 • บทที่ 1 ทำไมต้องมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • บทที่ี่ 2 ทบทวนบทบาทโรงแรมในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
 • บทที่ 3 วงจรการให้บริการแขกที่พักโรงแรม
 • บทที่ 3.1 Pre Arrival
 • บทที่ 3.2 Arrival
 • บทที่ 3.3 Occupancy
 • บทที่ 3.4 Departure

รวม 3 ตอน รวมเวลาทั้งหมด 3.00 ชั่วโมง

วีดีโอ E-learning ตัวอย่าง :

PDPA for Tourism: Hotel : พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว: โรงแรม
หลักสูตร+pdpa

PDPA for Tourism: Hotel

3,000.00฿

5/5

เมื่อการท่องเที่ยวกลับมาคึกคัก ธุรกิจการท่องเที่ยว และโรงแรมต้องรับมือกับการบังคับใช้ PDPA เตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในธุรกิจ หลักสูตร PDPA Tourism Series: Hotel and Resort พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาคการท่องเที่ยว: สำหรับธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท