ข้อมูลเพิ่มเติม

PDPA for Sales Department

เมื่อพนักงานขายทำผิด PDPA ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ งานขายที่ต้องข้องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลจำนวนมาก และเสี่ยงต่อการละเมิดหรือไม่เข้าใจถึงการรับมือกับการใช้สิทธิจากเจ้าของสิทธิ จะดีกว่าไหมถ้าฝ่ายขายจะเข้าใจเรื่อง PDPA อย่างถูกต้อง ทำแบบไหนผิดไม่ผิดกับ หลักสูตร PDPA for Sales Department


ความพิเศษของหลักสูตร PDPA for Sales Department

 • ออกแบบเพื่อให้คนองค์กรสามารถลงมือทำตาม PDPA ได้เอง
 • สอนโดยวิทยากร  และผู้เชี่ยวชาญ ระดับที่ปรึกษาจาก PDPA Thailand
 • อบรมออนไลน์ผ่านระบบ E-Learning เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ทบทวนได้ตลอดระยะเวลาหลักสูตร
 • เรียนจบ สอบผ่านได้รับวุฒิบัตร (Certificate) จาก ICDL Thailand


คอร์สนี้เหมาะกับใคร

 • ผู้จัดการฝ่ายขาย, ตัวแทนการขาย, นายหน้า

 

หัวข้อการบรรยาย

 • บทที่ 1 PDPA ในกระบวนการขาย
 • บทที่ 1.1 PDPA กับการเตรียมตัวก่อนการขาย
 • บทที่ 1.2 PDPA ในขณะทำการขาย
 • บทที่ 1.3 PDPA กับงานหลังการขาย
 • บทที่ 2 PDPA ในรูปแบบการขายต่าง ๆ
 • บทที่ 2.1 B2B, B2C และ B2G
 • บทที่ 2.2 Online sale และแอพพลิเคชั่น
 • บทที่ 3 การใช้ประโยชน์จาก PDPA เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและเพิ่มยอดขายสูงสุด
 • บทที่ 4 การทำ Check list เพื่อเตรียมความพร้อมในการขายกับ PDPA ให้ตรงกับกิจกรรมด้านการขายของแต่ละองค์กร (บริษัท)

รวม 4 ตอน รวมเวลาทั้งหมด 3.00 ชั่วโมง

วีดีโอ E-learning ตัวอย่าง :

PDPA for Sales Department : พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับฝ่ายขาย

 

หลักสูตร+pdpa

PDPA for Sales Department

3,000.00฿

5/5

เมื่อพนักงานขายทำผิด PDPA ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ งานขายที่ต้องข้องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลจำนวนมาก และเสี่ยงต่อการละเมิดหรือไม่เข้าใจถึงการรับมือกับการใช้สิทธิจากเจ้าของสิทธิ จะดีกว่าไหมถ้าฝ่ายขายจะเข้าใจเรื่อง PDPA อย่างถูกต้อง ทำแบบไหนผิดไม่ผิดกับ หลักสูตร PDPA for Sales Department