ข้อมูลเพิ่มเติม

PDPA for Franchisee

หลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการ Franchisee ยิ่งเยอะยิ่งเสี่ยงโทษ PDPA !! แนะการบริการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างปลอดภัย รวมไปถึงกระบวนการที่จะทำให้เสี่ยงต่อการละเมิดหากเกิดการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล


ความพิเศษของหลักสูตร PDPA for Franchisee

 • ออกแบบเพื่อให้คนองค์กรสามารถลงมือทำตาม PDPA ได้เอง
 • สอนโดยวิทยากร  และผู้เชี่ยวชาญ ระดับที่ปรึกษาจาก PDPA Thailand
 • อบรมออนไลน์ผ่านระบบ E-Learning เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ทบทวนได้ตลอดระยะเวลาหลักสูตร
 • เรียนจบ สอบผ่านได้รับวุฒิบัตร (Certificate) จาก ICDL Thailand


คอร์สนี้เหมาะกับใคร

 • ผู้จัดการฝ่ายขาย
 • ตัวแทนการขาย
 • นายหน้า

 

หัวข้อการบรรยาย

 • บทที่ 1 หลักการของกฎหมาย PDPA
 • บทที่ 1.1 Principle ทั้ง 7 ของ PDPA
 • บทที่ 1.2 ฐานทางกฎหมาย ของ PDPA
 • บทที่ 1.3 สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 • บทที่ 1.4 โทษทางกฎหมาย
 • บทที่ 2 Franchise Business Model
 • บทที่ 2.1 ลักษณะและรูปแบบของธุรกิจ
 • บทที่ 2.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
 • บทที่ 3 ใครเป็นใครในกฎหมาย PDPA
 • บทที่ 3.1 Franchisor and Franchisee
 • บทที่ 3.2 Data Subject , Data Controller , Data Processor
 • บทที่ 3.3 หน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย PDPA
 • บทที่ 4 ธุรกิจต้องเตรียมอะไรบ้างเพื่อปฏิบัติตาม PDPA
 • บทที่ 4.1 เอกสารที่จำเป็นตามกฎหมาย PDPA
 • บทที่ 4.2 เอกสารที่ควรมีเพื่อช่วยในการปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA
 • บทที่ 4.3 แนวปฏิบัติในการคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
 • บทที่ 4.4 แนวปฏิบัติในการตอบสนองสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 • บทที่ 4.5 แนวปฏิบัติในการแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
 • บทที่ 5 กิจกรรมของธุรกิจ กับการจัดทำ RoPA
 • บทที่ 5.1 กิจกรรมของ Franchisor
 • บทที่ 5.2 กิจกรรมของ Franchisee

รวม 5 ตอน รวมเวลาทั้งหมด 2.40 ชั่วโมง

วีดีโอ E-learning ตัวอย่าง :
PDPA for Franchisee : พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับ ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ซี
หลักสูตร+pdpa

PDPA for Franchisee

3,000.00฿

5/5

หลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการ Franchisee ยิ่งเยอะยิ่งเสี่ยงโทษ PDPA !! แนะการบริการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างปลอดภัย รวมไปถึงกระบวนการที่จะทำให้เสี่ยงต่อการละเมิดหากเกิดการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล