ข้อมูลเพิ่มเติม

Privacy Notice

หลักสูตรเทียบเท่าเรียนส่วนตัว หลักสูตร Privacy Notice (คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว) หลักสูตรแบบจับมือทำ !! สอนโดยผู้เชี่ยวชาญ และตรวจสอบด้านกฎหมาย PDPA


ความพิเศษของหลักสูตร Privacy Notice

  • ออกแบบเพื่อให้คนองค์กรสามารถลงมือทำตาม PDPA ได้เอง
  • สอนโดยวิทยากร  และผู้เชี่ยวชาญ ระดับที่ปรึกษาจาก PDPA Thailand
  • อบรมออนไลน์ผ่านระบบ E-Learning เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ทบทวนได้ตลอดระยะเวลาหลักสูตร
  • เรียนจบ สอบผ่านได้รับวุฒิบัตร (Certificate) จาก ICDL Thailand


คอร์สนี้เหมาะกับใคร

  • ฝ่ายการทำสัญญาและการขอความยินยอมข้อมูในองค์กรเพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ เช่น ทีมวิจัย ทีมเก็บรวบรวมข้อมูล

 

หัวข้อการบรรยาย

  • บทที่ 1 ทบทวนเนื้อหาภาพรวม PDPA
  • บทที่ 2 เหตุผลที่ต้องทำประกาศความเป็นส่วนตัว
  • บทที่ 3 กรณีศึกษา
  • บทที่ 4 ตัวอย่างคำถาม

รวม 4 ตอน รวมเวลาทั้งหมด 2.45 ชั่วโมง

วีดีโอ E-learning ตัวอย่าง :

Privacy Notice : ประกาศความเป็นส่วนตัวในองค์กรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตร+pdpa

Privacy Notice

3,000.00฿

5/5

หลักสูตรเทียบเท่าเรียนส่วนตัว หลักสูตร Privacy Notice (คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว) หลักสูตรแบบจับมือทำ !! สอนโดยผู้เชี่ยวชาญ และตรวจสอบด้านกฎหมาย PDPA