ข้อมูลเพิ่มเติม

PDPA for Accounting Department

ลดความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้นสำหรับบทลงโทษและค่าปรับ จากPDPA ตลอดจนภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ด้วย PDPA for Accounting Department หลักสูตรเสริมความเข้าใจด้าน PDPA สำหรับฝ่ายการเงิน และบัญชีโดยเฉพาะ ด้วยผู้เชี่ยวชาญ และตรวจสอบด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ความพิเศษของหลักสูตร PDPA for Accounting Department

 • ออกแบบเพื่อให้คนองค์กรสามารถลงมือทำตาม PDPA ได้เอง
 • สอนโดยวิทยากร  และผู้เชี่ยวชาญ ระดับที่ปรึกษาจาก PDPA Thailand
 • อบรมออนไลน์ผ่านระบบ E-Learning เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ทบทวนได้ตลอดระยะเวลาหลักสูตร
 • เรียนจบ สอบผ่านได้รับวุฒิบัตร (Certificate) จาก ICDL Thailand


คอร์สนี้เหมาะกับใคร

 • ผู้ตรวจสอบบัญชี
 • ฝ่ายสำนักงาน
 • แผนกบัญชี

 

หัวข้อการบรรยาย

 • บทที่ 1 ภาพรวมและหลักการพื้นฐานกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • บทที่ 2 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับงานบัญชี-การเงิน
 • บทที่ 3 กิจกรรมการประมวลผลข้อมูลทางด้านบัญชี-การเงิน
 • บทที่ 4 การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่บัญชี-การเงินที่เป็นไปตามกฎหมาย
 • บทที่ 5 กรณีศึกษา

รวม 5 ตอน รวมเวลาทั้งหมด 2.30 ชั่วโมง

วีดีโอ E-learning ตัวอย่าง :

PDPA for Accounting Department : พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับฝ่ายบัญชี
หลักสูตร+pdpa

PDPA for Accounting Department

3,000.00฿

5/5

ลดความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้นสำหรับบทลงโทษและค่าปรับ จากPDPA ตลอดจนภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ด้วย PDPA for Accounting Department หลักสูตรเสริมความเข้าใจด้าน PDPA สำหรับฝ่ายการเงิน และบัญชีโดยเฉพาะ ด้วยผู้เชี่ยวชาญ และตรวจสอบด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล