หลักสูตร+pdpa

ข้อมูลเพิ่มเติม

Fundamental of Personal Data Protection (PDPA)

หลักสูตรพื้นฐานกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่จะช่วยให้ท่านให้เข้าใจความหมาย หลักการ ความสำคัญ ลักษณะโทษตาม PDPA

ความพิเศษของหลักสูตร Fundamental of Personal Data Protection (PDPA)

 • ออกแบบเพื่อให้คนองค์กรสามารถลงมือทำตาม PDPA ได้เอง
 • สอนโดยวิทยากร  และผู้เชี่ยวชาญ ระดับที่ปรึกษาจาก PDPA Thailand
 • อบรมออนไลน์ผ่านระบบ E-Learning เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ทบทวนได้ตลอดระยะเวลาหลักสูตร
 • เรียนจบ สอบผ่านได้รับวุฒิบัตร (Certificate) จาก ICDL Thailand

คอร์สนี้เหมาะกับใคร

 • พนักงานบริษัทเอกชน
 • คนที่อยากเป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)
 • ฝ่ายกฎหมาย (Legal Department) หรือ ฝ่ายกำกับดูและเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Department)
 • ฝ่ายบุคคล (HR Department)
 • ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Department)
 • ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด และฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
 • ฝ่ายที่มีการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

เนื้อหาหลักสูตร:

 • ที่มาและเจตนารมณ์ของกฎหมาย
 • การบังคับใช้กฎหมาย
 • นิยามเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล/ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล/ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 • ข้อมูลส่วนบุคคล: นิยาม ประเภท
 • หลักการกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • ฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 • หน้าที่ตามกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)
 • สิทธิเจ้าของข้อมูล
 • ความรับผิดชอบ โทษ
 • สิ่งที่องค์กรต้องเตรียมตัว

 

 

หลักสูตร+pdpa

หลักสูตร+pdpa

PDPA in Action E-learning Fundamental of Personal Data Protection (PDPA)

3,000.00฿

5/5

หลักสูตรพื้นฐานกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่จะช่วยให้ท่านให้เข้าใจความหมาย หลักการ ความสำคัญ และลักษณะโทษตาม PDPA​