ข้อมูลเพิ่มเติม

PDPA for Data Governance

หลักสูตรสร้างความเข้าใจและความตระหนักรู้ของการปกป้องสิทธิข้อมูลส่วนบุคคล และการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงขององค์กรที่จำเป็นในการสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้แก่สินทรัพย์ด้านข้อมูล แนะปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามการบังคับใช้กฎหมายของ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ความพิเศษของหลักสูตร PDPA for Data Governance

 • ออกแบบเพื่อให้คนองค์กรสามารถลงมือทำตาม PDPA ได้เอง
 • สอนโดยวิทยากร  และผู้เชี่ยวชาญ ระดับที่ปรึกษาจาก PDPA Thailand
 • อบรมออนไลน์ผ่านระบบ E-Learning เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ทบทวนได้ตลอดระยะเวลาหลักสูตร
 • เรียนจบ สอบผ่านได้รับวุฒิบัตร (Certificate) จาก ICDL Thailand


คอร์สนี้เหมาะกับใคร

 • ฝ่ายสำนักงานและทรัพยากรบุคคล
 • ผู้ควบคุมข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์

 

หัวข้อการบรรยาย

 • บทที่ 1 ข้อมูล
 • บทที่ 1.1 ประเภทข้อมูล
 • บทที่ 1.2 คุณภาพข้อมูล
 • บทที่ 1.3 มาตรฐานข้อมูล
 • บทที่ 2 ความมั่นคงปลอดภัย
 • บทที่ 3 การดำเนินการตลอดวงจรชีวิตข้อมูล
 • บทที่ 3.1 วงจรชีวิตข้อมูล
 • บทที่ 3.2 การจัดการข้อมูลกับ DFD
 • บทที่ 3.3 สารพันปัญหาข้อมูล
 • บทที่ 4 การกำกับดูแลข้อมูล
 • บทที่ 4.1 การกำกับดูแลข้อมูล
 • บทที่ 4.2 การจัดการข้อมูล การกำกับดูแลข้อมูล
 • บทที่ 4.3 เรียนรู้ กรอบการกำกับดูแลข้อมูล
 • บทที่ 4.4 ตัวอย่างการกำกับดูแลข้อมูล
 • บทที่ 4.5 การประเมินความพร้อม
 • บทที่ 4.6 การติดตามและการวัดผล
 • บทที่ 4.7 DM,DG และข้อมูลส่วนบุคคล
 • บทที่ 5 บทสรุป

รวม 5 ตอน รวมเวลาทั้งหมด 2.45 ชั่วโมง

วีดีโอ E-learning ตัวอย่าง :

PDPA for Data Governance : พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลภาครัฐ
หลักสูตร+pdpa

PDPA for Data Governance

3,000.00฿

5/5

หลักสูตรสร้างความเข้าใจและความตระหนักรู้ของการปกป้องสิทธิข้อมูลส่วนบุคคล และการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงขององค์กรที่จำเป็นในการสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้แก่สินทรัพย์ด้านข้อมูล แนะปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามการบังคับใช้กฎหมายของ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล