ข้อมูลเพิ่มเติม

Data Breach Management

หากเกิดการรั่วไหลของข้อมูลขึ้นมาต้องทำอะไรบ้าง !? กันไว้ดีกว่าแก้ ! กับหลักสูตร การจัดทำผังกระบวนการแจ้งเหตุในกรณีเกิดการรั่วไหลของข้อมูล พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา


ความพิเศษของหลักสูตร Data Breach Management

 • ออกแบบเพื่อให้คนองค์กรสามารถลงมือทำตาม PDPA ได้เอง
 • สอนโดยวิทยากร  และผู้เชี่ยวชาญ ระดับที่ปรึกษาจาก PDPA Thailand
 • อบรมออนไลน์ผ่านระบบ E-Learning เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ทบทวนได้ตลอดระยะเวลาหลักสูตร
 • เรียนจบ สอบผ่านได้รับวุฒิบัตร (Certificate) จาก ICDL Thailand


คอร์สนี้เหมาะกับใคร

 • ฝ่ายสำนักงานและทรัพยากรบุคคล
 • ผู้ควบคุมข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์

 

หัวข้อการบรรยาย

 • บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • บทที่ี่ 2 ภัยคุกคามด้านข้อมูลส่วนบุคคล
 • บทที่ 3 ข้อกำหนดทางกฎหมาย
 • บทที่ 4 การบริหารจัดการเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
 • บทที่ 5 กระบวนการทำงาน
 • บทที่ 6 กรณีศึกษา
 • รวม 6 ตอน รวมเวลาทั้งหมด 2.20 ชั่วโมง
วีดีโอ E-learning ตัวอย่าง :
Data Breach Management : การบริหารจัดการการรั่วไหลของข้อมูล
หลักสูตร+pdpa

Data Breach Management : การบริหารจัดการการรั่วไหลของข้อมูล

3,000.00฿

5/5

หากเกิดการรั่วไหลของข้อมูลขึ้นมาต้องทำอะไรบ้าง !? กันไว้ดีกว่าแก้ ! กับหลักสูตร การจัดทำผังกระบวนการแจ้งเหตุในกรณีเกิดการรั่วไหลของข้อมูล พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา