ข้อมูลเพิ่มเติม

PDPA for Health Clinic

หลักสูตร PDPA for Health Clinic จะช่วยให้ผู้เรียน รู้จักและเข้าใจ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับงานหรือส่วนงานในสถานพยาบาล หรือคลินิกมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง รู้จักและเข้าใจกฎหมายที่นอกเหนือจาก PDPA แต่เกี่ยวข้องกับคลินิก รวมไปถึงกระบวนการที่กระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคล และบทลงโทษหากข้อมูลในองค์กรรั่วไหล!


ความพิเศษของหลักสูตร PDPA for Health Clinic

 • ออกแบบเพื่อให้คนองค์กรสามารถลงมือทำตาม PDPA ได้เอง
 • สอนโดยวิทยากร  และผู้เชี่ยวชาญ ระดับที่ปรึกษาจาก PDPA Thailand
 • อบรมออนไลน์ผ่านระบบ E-Learning เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ทบทวนได้ตลอดระยะเวลาหลักสูตร
 • เรียนจบ สอบผ่านได้รับวุฒิบัตร (Certificate) จาก ICDL Thailand


คอร์สนี้เหมาะกับใคร

 • ผู้บริหารสถานพยาบาล (คลินิก)
 • พยาบาลธุรการ
 • แผนกCRM
 • เจ้าหน้าที่ Reception
 • แพทย์ผู้ดูแลคนไข้หรือผู้ทำหัตถกรรม

 

หัวข้อการบรรยาย

 • บทที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
 • บทที่ 1.1 ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
 • บทที่ 1.2 บุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล
 • บทที่ 2 หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • บทที่ 3 ฐานการประมวลผลข้อมูลและสิทธิ
 • บทที่ 4 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคลินิก
 • บทที่ 5 กระบวนการที่กระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคล
 • บทที่ 6 บทลงโทษ

รวม 6 ตอน รวมเวลาทั้งหมด 2.30 ชั่วโมง

วีดีโอ E-learning ตัวอย่าง :

PDPA for Health Clinic : พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับสถานพยาบาล (คลินิก)
หลักสูตร+pdpa

PDPA for Health Clinic : พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับสถานพยาบาล (คลินิก)

3,000.00฿

5/5

หลักสูตร PDPA for Health Clinic จะช่วยให้ผู้เรียน รู้จักและเข้าใจ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับงานหรือส่วนงานในสถานพยาบาล หรือคลินิกมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง รู้จักและเข้าใจกฎหมายที่นอกเหนือจาก PDPA แต่เกี่ยวข้องกับคลินิก รวมไปถึงกระบวนการที่กระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคล และบทลงโทษหากข้อมูลในองค์กรรั่วไหล!