ข้อมูลเพิ่มเติม

RoPA (Record of Processing Activities)

หลักสูตรการจัดทำกิจกรรมประมวลผล (RoPA ) Keys สำคัญของด้วยเรื่อง จะผิด! ไม่ผิดPDPA ก็ตรงนี้ ! สอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเป็นที่ปรึกษา ตรวจสอบด้าน PDPA โดยเฉพาะ !


ความพิเศษของหลักสูตร RoPA (Record of Processing Activities)

  • ออกแบบเพื่อให้คนองค์กรสามารถลงมือทำตาม PDPA ได้เอง
  • สอนโดยวิทยากร  และผู้เชี่ยวชาญ ระดับที่ปรึกษาจาก PDPA Thailand
  • อบรมออนไลน์ผ่านระบบ E-Learning เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ทบทวนได้ตลอดระยะเวลาหลักสูตร
  • เรียนจบ สอบผ่านได้รับวุฒิบัตร (Certificate) จาก ICDL Thailand


คอร์สนี้เหมาะกับใคร

  • หัวหน้าฝ่ายจากทุกองค์กร
  • ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
  • ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

วีดีโอ E-learning ตัวอย่าง :

หลักสูตร+pdpa

RoPA (Record of Processing Activities)

3,000.00฿

5/5

หลักสูตรการจัดทำกิจกรรมประมวลผล (RoPA ) Keys สำคัญของด้วยเรื่อง จะผิด! ไม่ผิดPDPA ก็ตรงนี้ ! สอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเป็นที่ปรึกษา ตรวจสอบด้าน PDPA โดยเฉพาะ !

thThai

ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบ