ข้อมูลเพิ่มเติม

PDPA for Procurement Department

หลักสูตรเตรียมความพร้อม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับฝ่ายจัดซื้อ-จัดจ้าง หนึ่งในตัวการสำคัญในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ที่อาจะเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลแบบไม่ทันรู้ตัว หลักสุตรนี้ช่วยคุณได้ ! PDPA for Procurement Department ลดความเสี่ยง และบริหารงานอย่างปลอดภัยภายใต้ พ.ร.บ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ความพิเศษของหลักสูตร PDPA for Procurement Department

 • ออกแบบเพื่อให้คนองค์กรสามารถลงมือทำตาม PDPA ได้เอง
 • สอนโดยวิทยากร  และผู้เชี่ยวชาญ ระดับที่ปรึกษาจาก PDPA Thailand
 • อบรมออนไลน์ผ่านระบบ E-Learning เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ทบทวนได้ตลอดระยะเวลาหลักสูตร
 • เรียนจบ สอบผ่านได้รับวุฒิบัตร (Certificate) จาก ICDL Thailand


คอร์สนี้เหมาะกับใคร

 • ฝ่ายสำนักงาน
 • แผนกจัดซื้อ

 

หัวข้อการบรรยาย

 • บทที่ 1 ภาพรวมและหลักการพื้นฐานกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • บทที่ 1.1 สาระสำคัญของกฎหมายที่ต้องรู้
 • บทที่ 1.2 หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • บทที่ 1.3 ฐานในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
 • บทที่ 1.4 การเก็บรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
 • บทที่ 2 แนวปฏิบัติ PDPA เกี่ยวกับฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง
 • บทที่ 2.1 กิจกรรมและขั้นตอนในระบบจัดซื้อจัดจ้าง
 • บทที่ 2.2 บทบาทของผู้เกี่ยวข้องในงานจัดซื้อจัดจ้าง
 • บทที่ 2.3 การดำเนินการและบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในระบบจัดซื้อจัดจ้าง
 • บทที่ 3 การดำเนินการและบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในระบบจัดซื้อจัดจ้าง
 • บทที่ 3.1 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในงานจัดซื้อจัดจ้าง
 • บทที่ 3.2 แนวทางการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในการจัดซื้อจัดจ้าง
 • บทที่ 3 การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลด้วยการบันทึกกิจกรรมประมวลผล
 • บทที่ 4 ข้อควรระวัง! ความเสี่ยงของ Data Breach  ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รับมืออย่างไร
 • บทที่ 5 เอกสารเกี่ยวกับ PDPA ที่ฝ่ายจัดซื้อต้องจัดทำ
 • บทที่ 6 กรณีศึกษา

รวม 6 ตอน รวมเวลาทั้งหมด 2.30 ชั่วโมง

วีดีโอ E-learning ตัวอย่าง :

PDPA for Procurement Department : พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง
หลักสูตร+pdpa

PDPA for Procurement Department

3,000.00฿

5/5

หลักสูตรเตรียมความพร้อม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับฝ่ายจัดซื้อ-จัดจ้าง หนึ่งในตัวการสำคัญในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ที่อาจะเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลแบบไม่ทันรู้ตัว หลักสุตรนี้ช่วยคุณได้ ! PDPA for Procurement Department ลดความเสี่ยง และบริหารงานอย่างปลอดภัยภายใต้ พ.ร.บ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล