ข้อมูลเพิ่มเติม

PDPA Lawful Basis: Contract

องค์กรเสี่ยงแบบไหน ต้องบริหารจัดการอย่างไร เมื่อต้องใช้กรณี ฐานสัญญากับลูกค้า / คู่ค้า เคลียร์! จบ! ชัด! ทุกประเด็นฐานสัญญา พร้อมกรณีศึกษาแบบจัดเต็ม !


ความพิเศษของหลักสูตร PDPA Lawful Basis: Contract

  • ออกแบบเพื่อให้คนองค์กรสามารถลงมือทำตาม PDPA ได้เอง
  • สอนโดยวิทยากร  และผู้เชี่ยวชาญ ระดับที่ปรึกษาจาก PDPA Thailand
  • อบรมออนไลน์ผ่านระบบ E-Learning เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ทบทวนได้ตลอดระยะเวลาหลักสูตร
  • เรียนจบ สอบผ่านได้รับวุฒิบัตร (Certificate) จาก ICDL Thailand


คอร์สนี้เหมาะกับใคร

  • ฝ่ายการทำสัญญาและการขอความยินยอมข้อมูในองค์กรเพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ เช่น ทีมวิจัย ทีมเก็บรวบรวมข้อมูล

 

หัวข้อการบรรยาย

  • บทที่ 1 ภาพรวมของ PDPA
  • บทที่ 2 ข้อควรรู้เกี่ยวกับการประมวลผลโดยฐานสัญญา
  • บทที่ 3 กรณีศึกษา
  • บทที่ 4 คำถามหลังเรียน

รวม 4 ตอน รวมเวลาทั้งหมด 2.30 ชั่วโมง

วีดีโอ E-learning ตัวอย่าง :

PDPA Lawful Basis: Contract :เจาะลึกฐานประมวลผล: ฐานสัญญา


หลักสูตร+pdpa

PDPA Lawful Basis: Contract

3,000.00฿

5/5

องค์กรเสี่ยงแบบไหน ต้องบริหารจัดการอย่างไร เมื่อต้องใช้กรณี ฐานสัญญากับลูกค้า / คู่ค้า เคลียร์! จบ! ชัด! ทุกประเด็นฐานสัญญา พร้อมกรณีศึกษาแบบจัดเต็ม !