ข้อมูลเพิ่มเติม

IT Management & Governance for IT 

หลักสูตรการบริหารจัดการสารสนเทศภายใต้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับบุคลากรด้าน IT ทำให้รู้จักและเข้าใจการบริหารจัดการงานด้านสารสนเทศ


ความพิเศษของหลักสูตร IT Management & Governance for IT

 • ออกแบบเพื่อให้คนองค์กรสามารถลงมือทำตาม PDPA ได้เอง
 • สอนโดยวิทยากร  และผู้เชี่ยวชาญ ระดับที่ปรึกษาจาก PDPA Thailand
 • อบรมออนไลน์ผ่านระบบ E-Learning เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ทบทวนได้ตลอดระยะเวลาหลักสูตร
 • เรียนจบ สอบผ่านได้รับวุฒิบัตร (Certificate) จาก ICDL Thailand


คอร์สนี้เหมาะกับใคร

 • คณะผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือหัวหน้าฝ่าย IT
 • ตัวแทนหน่วยงาน หรือ องค์กรที่ทำงานด้าน IT หรือ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เนื้อหาหลักสูตร :

 • พนักงานบริษัทเอกชน
 • ผู้มีความประสงค์เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO: Data Protection Officer)
 • ฝ่ายกฎหมาย (Legal Department) หรือ ฝ่ายกำกับดูและเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Department)
 • ฝ่ายบุคคล (HR Department)
 •  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Department)
 • ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด และฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
 • ฝ่ายที่มีการปฏิบัติงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

วีดีโอ E-learning ตัวอย่าง :

หลักสูตร+pdpa

PDPA in Action E-learning IT Management & Governance for IT

3,000.00฿

5/5

หลักสูตรการบริหารจัดการสารสนเทศภายใต้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับบุคลากรด้าน IT ทำให้รู้จักและเข้าใจการบริหารจัดการงานด้านสารสนเทศ