หลักสูตร+pdpa

ข้อมูลเพิ่มเติม

Document Preparation

หลักสูตร Document Preparation ที่จะช่วยให้ท่านรู้จักและเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของผู้ควบคุม ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรวมไปถึงการจัดเตรียมเอกสารทางกฎหมายให้สอดคล้องกับ PDPA

 

ความพิเศษของหลักสูตร Document Preparation

 • ออกแบบเพื่อให้คนองค์กรสามารถลงมือทำตาม PDPA ได้เอง
 • สอนโดยวิทยากร  และผู้เชี่ยวชาญ ระดับที่ปรึกษาจาก PDPA Thailand
 • อบรมออนไลน์ผ่านระบบ E-Learning เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ทบทวนได้ตลอดระยะเวลาหลักสูตร
 • เรียนจบ สอบผ่านได้รับวุฒิบัตร (Certificate) จาก ICDL Thailand

 

คอร์สนี้เหมาะกับใคร

 • เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)
 • ฝ่ายกฎหมาย (Legal Department) หรือ ฝ่ายกำกับดูและเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Department)
 • ฝ่ายบุคคล (HR Department)
 • ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Department)
 • ที่ปรึกษาด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA Consultant)
 • ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด และฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
 • ฝ่ายที่มีการปฏิบัติงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

เนื้อหาหลักสูตร :

 • ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิหน้าที่ของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 • บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • การจัดเตรียมเอกสารทางกฎหมายให้สอดคล้องกับ PDPA

วีดีโอ E-learning ตัวอย่าง :

หลักสูตร+pdpa

หลักสูตร+pdpa

PDPA in Action E-learning Document Preparation

3,000.00฿

5/5

หลักสูตรที่ช่วยให้เข้าใจในสิทธิของผู้ควบคุม ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการจัดเตรียมเอกสารทางกฎหมายให้สอดคล้องกับ PDPA​