หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กรภาคเอกชน ตอนที่ 6: ความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่จัดเก็บข้อมูล

บริหาร ข้อมูลส่วนบุคคล เธียรชัย

แนะหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กรภาคเอกชน องค์กรของคุณมีบทความหน้าที่ ความรับผิดชอบตากฎหมาย PDPA อย่างไรบ้าง