ธุรกิจ Logistics รู้ไว้ ก่อนเสียลูกค้าเพราะผิด PDPA

Logistics

หลัง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎหมาย PDPA ประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ทำให้ธุรกิจองค์กรน้อยใหญ่เกิดการระส่ำระสายกันพอสมควร เพราะต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการ การไหลของข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กร รวมถึงธุรกิจ Logistics  ที่มีการรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น Logistics ประเภท โลจิสติกส์เพื่อการขนส่งผู้โดยสาร( Passenger Logistics) , โลจิสติกส์เพื่อการผลิต (Manufacturing Logistics) หรือ โลจิสติกส์เพื่อการกระจายสินค้า (Distribution Logistics) กิจกรรมที่สำคัญของธุรกิจ Logistics  การจัดการการรับหรือส่งสินค้า และ การบริการลูกค้า การขนถ่ายวัสดุภายในโรงงาน หรือ ในคลังสินค้า การขนส่งสินค้าระหว่างสถานที่ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ การจัดการคลังสินค้า ไม่ว่าจะเป็นการวางผังสินค้าหรือ สถานที่ ที่จะตั้งคลังสินค้า จัดระบบในการบริหารสินค้าคงคลัง เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนหรือกระจายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ กำหนดแหล่งที่ตั้งในการกระจายสินค้าเพื่อเกิดการกระจายสินค้าอย่างทั่วถึง ควบคุมการผลิต ซึ่งในทุกกิจกรรมของโลจิสติกส์จะมีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็น ลูกค้า คู่ค้า หรือแม้กระทั่งข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานในองค์กร […]