หลักสูตร เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(Data Protection Officer : DPO)

” อยากเป็น DPO ที่เข้าใจวิธีการทำงานของ DPO ทุกกระบวนการอย่างถูกต้อง !?”

อบรมวันที่ 3 – 7 เมษายน 2566 เวลา 9.00-16.00 น.  ณ. โรงแรมรามาการ์เด้นส์

 1. ผู้รับผิดชอบด้านสารสนเทศ และผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่งานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน
   
  ในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย PDPA  
 2. คณะทำงานด้าน PDPA ในองค์กร
 3. ผู้ที่ต้องการเป็นคณะทำงานด้าน PDPA
 4. ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น DPO ของหน่วยงาน

——————————————————————————————————————————————

เมื่อจบหลักสูตร รับสิทธิ์สอบประเมิน 

วุฒิบัตรนักสาขาจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ระดับ 6 

จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) : TPQI

   คือผู้บริการให้คำปรึกษา สอบทาน ฝึกอบรม ทดสอบ เพื่อบริหารความเสี่ยงด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ Personal Data Protection Act. 2562 (PDPA) แก่องค์กรธุรกิจ ภายใต้ความร่วมมือของเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ Core Trainer Team ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมากกว่า 50 ท่าน จากสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI) การสนับสนุนด้านวิชาการจาก International Computer Driving License (ICDL) และการบริหารงานโดย บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด (DBC) ซึ่งนำทีมโดย ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญธุรกิจดิจิทัลกว่า 20 ปี
 • PDPA Thailand คือผู้เชี่ยวชาญด้าน PDPA ในประเทศไทยอย่างแท้จริง
วิทยากรผู้ผู้บรรยาย 
  • เมื่อจบหลักสูตรแล้วมีโอกาศได้เป็น 1 ในทีมวิทยากรของ PDPA Thailand
  • ยืนยันคุณภาพหลักสูตรด้วยเสียงตอบรับผู้เข้าเรียนทั้ง 6 สูตรที่ผ่านมาที่มีผู้ที่กลายเป็นวิทยากรชั้นนำ PDPA ของประเทศ (คลิ้กเพื่อรับชมเสียงตอบรับผู้ที่ผ่านการอบรม)
  • ได้รับวุฒิบัตร Personal Data Protection (PDPA) – TRAIN THE TRAINER และ ผู้สอบผ่านการทดสอบจะได้คุณวุฒิ TPQI
 1. วุฒิบัตรรับรองหลักสูตร เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer 

       :DPO) จาก PDPA THAILAND  และสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล ( DDTI)

 1. วุฒิบัตรนักจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ระดับ 6 จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

       (องค์การมหาชน) : TPQI

 1. คอร์สเรียน E-Learning ฟรี 10 หลักสูตร ได้แก่

  1)  Fundamental of Personal Data Protection (PDPA) มูลค่า 3,000 บาท
  2) Document Preparation มูลค่า 3,000 บาท
  3) Data Flow Diagram (DFD) มูลค่า 3,000 บาท
  4) กรณีศึกษา 123 เคส มูลค่า 3,000 บาท
  5) PDPA ฐานยินยอม มูลค่า 3,000 บาท
  6) PDPA ฐานสัญญา มูลค่า 3,000 บาท
  7) DSR สิทธิของเจ้าของข้อมูล (Data Subject Right) มูลค่า 3,000 บาท
  8) Notice Privacy มูลค่า 3,000 บาท
  9) การบริหารจัดการการรั่วไหลของข้อมูล มูลค่า 3,000 บาท
  10) การจัดทำ Ropa (Record of Processing Activities) มูลค่า 3,000 บาท(เข้าเรียนได้ 30 วัน)
มูลค่า
รวม 30,000 บาท /ต่อคน

 • พิเศษ !! สมัครภายวันที่ 3 มีนาคมนี้ รับส่วนลดพิเศษ 10,000 บาท
          จากราคาปกติ 60,000 บาท เหลือเพียง 50,000 บาท  (ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • ตัดชำระผ่านบัตรเครดิตได้ทุกบัตร
 • ผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 6  เดือน (สำหรับบัตรที่ร่วมรายการ)
 • พิเศษ!! ลูกค้าเก่า รับส่วนลดเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ (คลิ๊ก Line OA)
 • สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่  30  มีนาคม 2566 นี้
 • รับจำนวนจำกัด 20 ที่นั่ง (เท่านั้น) *สำรองที่นั่ง! จองสิทธิ์!  ติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อน
 •  สมัครในนามนิติบุคคล สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200%
 1. ดาวน์โหลด ใบสมัครและกรอกข้อมูลผู้เข้าร่วมอบรม หรือลงทะเบียนเข้าอมบรมได้ที่ ลิงก์ (https://pdpathailand.info/DPO37A
 2. ส่งหลักฐานการสมัครมาที่อีเมล : [email protected]
  หรือทาง Line OA : PDPA Thailand
 3. สถาบันฯ จะทำการส่งใบแจ้งหนี้แสดงยอดชำระเงิน ไปยังอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ 
 4. ชำระเงินค่าสมัคร/ส่งหลักฐานการสมัครพร้อมแจ้งชื่อผู้สมัคร มาที่อีเมล  : [email protected] หรือทาง Line OA : PDPA Thailand  
 5. สถาบันฯ ยืนยันการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียดการเข้าอบรม

หลักสูตร เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

(Data Protection Officer : DPO)

วันที่อบรม

หัวข้อบรรยาย

วิทยากร(ผู้บรรยาย)

วันที่ 3 เม.ย 2566

1. Introduction to course

2.บทบาทและผู้เล่นในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

3.กรณีศึกษาและตัวอย่าง

4.บทบาท DPO

5.กรณีศึกษาและตัวอย่าง DPO

6.สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject’s Right)

ผศ.ดร.ธีทัต ชวิศจินดา

อาจารย์สุกฤษ โกยอัครเดช

วันที่ 4 เม.ย 2566

1.กำกับดูแลการปฏิบัติตามการคุ้มครองข้อมูล:  สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการกำกับในระดับชาติ

2.Data Inventory Mapping /RoPA

3.Data Protection Impact Assessment 

(DPIA)

อ.เธียรชัย ณ นคร

อาจารย์สุกฤษ โกยอัครเดช

อาจารย์ณัฏฐ์ ธนวนกุล

วันที่ 5 เม.ย 2566

1. การคุ้มครองข้อมูลและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล / สถานการณ์ปัจจุบันเรื่องภัยคุกคามทางไซเบอร์

2.Data Governance vs Data Protection

3.Data Protection Audit:  Nice to Have หรือ Must Have?

4. การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล: ภาระ DPO ในฐานะผู้ให้บริการในการรับเหตุ 

อาจารย์ไผท โฆษจันทร

รศ. ดร. สมชาย นำประเสริฐชัย

วันที่ 6 เม.ย 2566

1.นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล/ ประกาศความเป็นส่วนตัว

2.Workshop: Exercise นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล/ ประกาศความเป็นส่วนตัว

3.Lawful Basis

4.Consent: Best Choice really?

อาจารย์สันต์ภพ พรวัฒนะกิจ

อาจารย์สุกฤษ โกยอัครเดช

วันที่ 7 เม.ย 2566

1. มาตรการรองรับการใช้สิทธิ (DSAR), การโอนข้อมูลไปต่างประเทศ (Cross Border Data Transfer)

2. สอบวัดผลการเรียนรู้หลักสูตร DPO

3. รับมอบวุฒิบัตร (เฉพาะผู้ที่สอบผ่าน)

อาจารย์สุกฤษ โกยอัครเดช

หมายเหตุ : เนื้อหาการบรรยายอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยสถานบันฯไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Facebook Messenger

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Line

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ช่องทางหลัก Line : @pdpathailand
FB Messenger : PDPA Thailand
Email : [email protected]
ติดต่อเจ้าหน้าที่ : 02-029-0707 #1
หรือ 063-270-0553