ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย (Legal Obligation)

ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย (Legal Obligation)

กิจกรรมที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA มีอยู่ 3 กิจกรรมหลักๆ คือ การเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ PDPA คือ บริษัทหรืององค์กรจะไม่สามารถประมวนผลใดๆก็ตามได้ เว้นแต่ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะได้ให้ความยินยอม ทั้งนี้ เว้นแต่ข้อยกเว้นตาม PDPA หรือกฎหมายอื่นจะกำหนดให้ทำได้ หมายความว่า โดยหลักคือ จะทำกิจกรรมการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ต่อเมื่อ 1. ได้รับฐานความยินยอม หรือ 2. เข้าข้อยกเว้นตามกฎหมายจากฐานอื่นๆ (หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าฐานการประมวลผลข้อมูล หรือ Lawful Basis ) /*! elementor – v3.6.6 – 08-06-2022 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px} ฐานการประมวลผลข้อมูลตามกฎหมาย (Lawful Basis) ของข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปที่ไม่ต้องขอความยินยอม […]