ทำไมต้องเลือกอบรม PDPA กับ สถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI)

ความแตกต่างด้านบริษัท

  1. บริษัททำเรื่อง PDPA มาตั้งแต่ปี 2559 เมื่อมีการร่างกฎหมาย PDPA
  2. การจัดอบรมให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนมากกว่า 100 ราย
  3. เราให้คำปรึกษาเพื่อเตรียมการด้าน PDPA มาแล้วหลายบริษัท
  4. เรามีการทำ Audit ให้กับบริษัทที่เตรียมการเรื่อง PDPA มาแล้ว
  5. เรียนจบได้รับวุฒิบัตรรับรองระดับองค์กรและบุคคล การันตีความรู้ด้าน PDPA

 

ความแตกต่างด้านวิทยากร

  1. วิทยากรทุกคนได้รับวุฒิบัตรจาก ICDL PDPA และ หลักสูตร Train The Trainer จาก DDTI
  2. วิทยากรทุกผ่านการเป็นวิทยากรให้หน่วยงานต่างๆ มากกว่า 100 องค์กร
  3. วิทยากรทุกคนผ่านการเป็นที่ปรึกษาด้าน PDPA และการเป็น Auditor ด้าน PDPA ให้กับหน่วยงานต่างๆแล้ว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Facebook Messenger

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Line

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทรศัพท์ : 02-029-0707  #1

หรือ 063-270-0553

Email : [email protected]