หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กรภาคเอกชน ตอนที่ 5: การเข้าถึงและแก้ไขข้อมูล การปกปิดตัวตน และการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศอื่น

บริหาร ข้อมูลส่วนบุคคล เธียรชัย

แนะหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดการด้าน การเข้าถึงและแก้ไขข้อมูล การปกปิดตัวตน และการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศอื่น ในองค์กรภาคเอกชน