โครงการอบรมการตรวจประเมินเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA สำหรับ DPO

โดยความร่วมมือระหว่าง PDPA Thailand และสมาคมผู้ตรวจสอบและให้คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทย (TPDPA)

Exclusive สำหรับผู้เรียน DPO in Action กับ PDPA Thailand

**แถม DPO Checklist Template สำหรับใช้งานตรวจประเมินจริงในองค์กรคุณ**

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

อาจารย์ ณัฏฐ์ ธนวนกุล

กรรมการและประธานฝ่ายพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ สมาคมผู้ตรวจสอบและให้คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทย

อาจารย์ สุกฤษ โกยอัครเดช

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่ปรึกษาและสอบทาน บริษัท ดีบีซี กรุ๊ป จำกัด (DBC Group)

ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีบีซี กรุ๊ป จำกัด (DBC Group)