“องค์กรของคุณ มีความพร้อมปฎิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) แล้วหรือยัง ? ”

เช็คความพร้อมเบื้องต้นง่าย ๆ เพียง 7 ข้อ

ฟรี ทดสอบความเสี่ยงด้าน PDPA ขององค์กร ได้ ที่

บริการ DPO Services จาก PDPA Thailand  มีที่ปรึกษา วิทยากร และ DPO ที่เป็นมืออาชีพ และมีประสบการณ์จากหลากหลายธุรกิจให้บริการแก่องค์กรท่าน ประกอบด้วยบริการดังนี้

 1.  DPO Outsource Service
 • รับดำเนินการเป็น DPO ให้แก่องค์กรที่ยังไม่พร้อมมี DPO
 • ให้คำแนะนำพร้อมเสนอแนะแก่ผู้ว่าจ้างในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงลูกจ้าง หรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
 • รับเรื่องร้องเรียนและติดต่อประสานงานกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
 • ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องรวมถึงหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) เพื่อให้มีการตรวจสอบ สอบสวน และจัดการเรื่องร้องเรียน
 1. DPO Consult Service

บริการเป็นที่ปรึกษาให้แก่ DPO  สำหรับองค์กรที่มีการแต่งตั้งพนักงานของตนเองเป็น DPO แต่ DPO ยังขาดประสบการณ์ ทักษะ และความรู้ที่เพียงพอกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

 1. DPO Training 

บริการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้หรือเตรียมความพร้อมให้แก่ DPO ขององค์กร  ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการอบรมในรูปแบบ In-house Training หรือ  E-learning ผ่านสื่อออนไลน์

 1. DPO Tools

บริการเครื่องมือการทำงานให้กับ DPO ทั้ง Template เอกสาร ต่างๆ / Cookie Consent / RoPa / DPIA เป็นต้น

ไม่มั่นใจว่าทำ PDPA ถูกหรือไม่ ลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดที่อาจจะไม่ตั้งใจ หรือการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ฺ แก้ปัญหาเหล่านี้ ด้วยใช้บริการ  PDPA Compliance Audit Services ของ PDPA Thailand ที่ครอบคลุม

 • PDPA Audit checklist: สอบทานการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กรในรูปแบบเอกสาร ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • Gap Analysis: สอบทาน วิเคราะห์ และประเมินช่องว่างของการเตรียมความพร้อมองค์กรให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • Dimension checklist: สอบทานครอบคลุมการประเมินความพร้อมใน 3 มิติ ได้แก่ มิติของความครบถ้วนทางเอกสาร มิติของการเผยแพร่ และมิติการนำไปใช้อย่างเหมาะสมขององค์กร

ใช้บริการ PDPA Consulting Services จาก PDPA Thailand จะทำให้ท่านทำเช็คลิสต์ 7 ข้อด้านบนได้อย่างครบถ้วน ถือต้องและมั่นใจ  

#สิทธิพิเศษ เฉพาะงานนี้ เพียงแจ้งโค้ด SMEEXPO #Service รับส่วนลด 20% จากราคาปกติ

ปรึกษาเจ้าหน้าที่ให้บริการ โทร  

081-632-5918 หรือ 098-746-6582 (คุณปุ๋ม)

Line : @pdpathailand หรือ Email : [email protected]