บริการให้คำปรึกษาด้าน PDPA รายชั่วโมง จาก Digital Business Consult

        สำหรับองค์กรที่ต้องการรับคำปรึกษาด้าน PDPA เฉพาะเรื่อง หรือมีงบประมาณจำกัด ซึ่งอาจไม่เพียงพอสำหรับการจ้างที่ปรึกษาที่ดูแลอย่างสมบูรณ์ครบวงจร ทาง Digital Business Consult (DBC) ขอเสนอบริการให้คำปรึกษารูปแบบย่อมเยาว์ โดยคิดค่าบริการตามรายชั่วโมงที่ให้คำปรึกษา

หมายเหตุ

 1. การคิดค่าบริการเป็นรายชั่วโมง กรณีปรึกษาครั้งละไม่ถึง 1 ชั่วโมง คิดเป็น 1 ชั่วโมง หรือกรณีเศษเกินของ 1 ชั่วโมง จะคิดเป็นอีก 1 ชั่วโมง
 2. กรณีส่งเอกสารให้อ่านหรือตรวจสอบ คิดค่าอ่านหรือตรวจสอบเอกสารตามเวลาจริงที่อ่าน
 3. กรณีที่ต้องมีการค้นคว้าเพิ่มเติม คิดค่าบริการตามเวลาที่มีการค้นคว้าเพิ่มเติม

เงื่อนไขการให้คำปรึกษา

 1. ชำระค่าบริการล่วงหน้า สามารถใช้บริการได้เป็นเวลา 1 ปี
 2. หากมีเอกสาร สามารถนำส่งเอกสารให้ศึกษาล่วงหน้าผ่านทางอีเมล[email protected]
 3. บริษัทจะส่งไฟล์บันทึกการให้คำปรึกษากลับเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
 4. จองเวลาให้คำปรึกษาล่วงหน้า 1 สัปดาห์ได้ที่[email protected]

ข้อดีของการบริการที่ปรึกษากับ DBC

 1. มีแผนการทำงาน และกระบวนการที่ชัดเจนในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสอดคล้องกับ PDPA
 2. มีสัญญา และกระบวนการที่สอดคล้องกับ PDPA
 3. สามารถรับรองการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลซึ่งอาจเป็นพนักงานหรือลูกค้า
 4. ลดความเสี่ยงการรั่วไหลของข้อมูลหรือการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
 5. ในกรณีเกิดปัญหาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สามารถพิสูจน์ได้ว่าคุณทำตาม PDPA เรียบร้อย ลดโอกาสได้รับโทษทางกฎหมาย
 6. สร้างความน่าเชื่อถือ และความไว้ใจให้แก่ลูกค้า
 7. พนักงานในองค์กรจะได้รับการอบรมเกี่ยวกับ PDPA ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ในการทำงาน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Phone Number : 081-632-5918 (คุณปุ๋ม)

Line : @pdpathailand

Messenger : PDPA Thailand

Email : [email protected]