ฟรี! เสวนา เรื่อง “การทำงานร่วมกันของ DPO กับ PDPMS: ยกระดับ ความเป็นเลิศด้าน Privacy & Data Protection”

เสวนาแบบเรียนรู้รวบยอด PDPA กับผู้เชี่ยวชาญชั้นนำเรื่อง PDPA ของประเทศไทย ตอบทุกข้อสงสัย ก้าวทันทุกเหตุการณ์และข้อกฎหมาย ลงมือปฏิบัติได้อย่างสอดคล้อง เปลี่ยนความเสี่ยงของผลกระทบทางกฎหมายและชื่อเสียงขององค์กรให้เsป็นความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วยการทำงานเชิงรุกร่วมกันของ DPO (Data Protection Officer) กับระบบการจัดการด้านการปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัว (PDPMS)

  • สถานที่ :โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ ห้องวอเตอร์เกท บอลรูม 1-2 ชั้น 6
  • เวลา : 13.00 – 16.15 น.
  • ค่าใช้จ่าย : ฟรี
  • จำนวน :ไม่เกิน 3 ท่าน/บริษัท 

ติดต่อสอบถามได้ที่  :

  1. คุณวราภรณ์ จตุพัฒนาพงศ์ เบอร์ 02-6171727 ต่อ 395  E-Mail[email protected]
  2. คุณนัคมน ภู่ทอง เบอร์ 02-6171727 ต่อ 308  E-Mail[email protected]
  3. คุณจรัสศรี บุญจันทร์ เบอร์ 02-6171727 ต่อ 303  E-Mail[email protected]

รายละเอียดสถานที่จัดอบรม

อื่นๆ

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 25/8/2566 ถึง วันที่ 20/9/2566