Online Events

Online Events

สัมนา การปฏิบัติตามแนวทาง พ.ร.บ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ 2562 สำหรับ บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์
3 มีนาคม 2023 – 3 มีนาคม 2023
10:00 – 12:00
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา