👉 เปิดให้ดาวน์โหลดแล้ว ‼️

📖 GUIDELINE แนวทางปฏิบัติ PDPA สำหรับ “งานบัญชี”📈📉

ผปก.วิชาชีพบัญชี ได้ประโยชน์ 🎉 🎉 🎉

.

🎉 แนวปฏิบัติของสำนักงานทำบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

.

💥เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี ให้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามกฏหมาย PDPA สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะทำงานเพื่อศึกษาผลกระทบของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (คณะทำงานฯ) และ PDPA Thailand จึงได้จัดทำแนวปฏิบัติของสำนักงานทำบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

.

👉สำหรับรายละเอียดแนวปฏิบัติฯ ดังกล่าว ได้รวบรวมเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ในด้านกฎหมาย PDPA ที่สอดคล้องกับผู้ทำบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี ทั้งหมด 5 บท ดังนี้

.

🖱คลิกดูรายละเอียดและดาวน์โหลด

✨ท่านที่สนใจสามารถ Download แนวปฏิบัติของสำนักงานทำบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ได้แล้ว
.
🖱ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tfac.or.th/Article/Detail/168867

PDPA Consultant

บริการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย การบริหารจัดการ กระบวนการทำงาน และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยผู้เชี่ยวชาญ

PDPA Audit

ให้คำปรึกษา ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตรวจสอบการทำงาน กระบวนการบริหาร การจัดการ รวมถึงอบรมบุคลากรภายในองค์กรอย่างครบวงจร

DPO Services

บริการด้านเจ้าหน้าคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ DPO แก่คณะทำงานผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (DC) หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (DP) รวมถึงพนักงานภายในองค์กร

PDPA E-learning

หลักสูตรออนไลน์ที่ออกแบบเนื้อหาความรู้ด้าน PDPA อย่างครบถ้วนและครอบคลุม เข้าใจง่ายช่วยให้องค์กรเข้าใจPDPA อย่างง่ายดาย สะดวกประหยัดเวลา

PDPA Public Training

จัดอบรมและ Workshop กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเจาะลึก ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในดำเนินงานภายใต้กฎหมายได้อย่างถูกต้อง

PDPA Inhouse Training

บริการอบรมภายในด้วยหลักสูตรบรรยาย และ workshop ที่ออกแบบเฉพาะองค์กรของคุณ โดยผู้เชี่ยวชาญจาก สถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล