PDPA คืออะไร?

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทย (PDPA) กำลังจะมีผลบังคับใช้ 1 มิถุนายน 2565 มีวัตถุประสงค์ช่วยเพิ่มมาตรฐาน/นโยบายในการบริหารจัดการ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัย และนำไปใช้อย่างถูกวัตถุประสงค์ตามความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือตามฐานทางกฎหมายที่เหมาะสม เพื่อป้องกัน และลดการถูกละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว ซึ่งอาจสร้างความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูลฯ ทุกองค์กรจำเป็นต้องปฎิบัติตาม เหตุเพราะทุกที่ล้วนมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลลูกค้า คู่ค้า พนักงาน หรือแม้กระทั่งผู้ถือหุ้น ส่งผลให้มีความเสี่ยงละเมิดกฎหมาย PDPA

เรื่องของ PDPA ที่คนและองค์กรควรรู้

การเก็บรวบรวม-การเก็บรักษา-ประวัติอาชญากรรม-PDPA-PDPAThailand
บทความ

หลักการประมวลผล “ประวัติอาชญากรรม” ถูกหลัก ปลอดภัย ไม่ละเมิด PDPA

กฎหมายลำดับรองอัปเดตล่าสุด เกี่ยวกับ “หลักเกณฑ์การเก็บรวบรวมและเก็บรักษาข้อมูลประวัติอาชญากรรม” ขององค์กรที่ไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด จึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามเกณฑ์เพื่อให้กิจกรรมขององค์กรดำเนินการได้สอดคล้องกับ PDPA

PDPA-PDPAThailand-DPO-ราชมงคลธัญบุรี
ประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรม – การจัดการความปลอดภัยของข้อมูลและการตระหนักถึงความเป็นส่วนตัว PDPA

การให้ความ …

PDPA-PDPAThailand-DPO-กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรม “การให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สําหรับผู้ปฏิบัติงานในกรมโรงงานอุตสาหกรรม”

การให้ความ …

การบริหารจัดการ-DSAR-ตาม-PDPA
บทความ

9 ขั้นตอนเพื่อการบริหารจัดการ DSAR ตาม PDPA อย่างมืออาชีพ

หลาย ๆ คนอาจเคยได้ยินหรือรู้จัก DSAR มาบ้างไม่มากก็น้อย แต่การบริหารจัดการ “สิทธิการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล” อย่างมีประสิทธิภาพต้องทำอย่างไร ? ร่วมหาคำตอบไปด้วยกันเลย

PDPA-Certificate-DPO-PDPAThailand-profreight
ประชาสัมพันธ์

มอบ PDPA Thailand Certificate ตอกย้ำการเอาใจใส่และปฏิบัติตาม PDPA ของ Profreight International สร้างมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างแท้จริง

PDPA Thailand มอบ PDPA Thailand Certificate ตอกย้ำความเชื่อมั่นคุณภาพการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล ให้แก่ บริษัท โปรเฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เวทีเสวนา-PDPA-PDPAThailand-DPO-บริการPDPA
ประชาสัมพันธ์

เวทีเสวนา เรื่อง “Digital Gen วัยรุ่น คิดมันส์ รู้ทันสื่อ” โดยกระทรวงวัฒนธรรม

เวทีเสวนา …

บริการของเรา

PDPA Consultant

บริการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย การบริหารจัดการ กระบวนการทำงาน และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยผู้เชี่ยวชาญ

PDPA Audit

ให้คำปรึกษา ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตรวจสอบการทำงาน กระบวนการบริหาร การจัดการ รวมถึงอบรมบุคลากรภายในองค์กรอย่างครบวงจร

DPO Services

บริการด้านเจ้าหน้าคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ DPO แก่คณะทำงานผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (DC) หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (DP) รวมถึงพนักงานภายในองค์กร

PDPA E-learning

หลักสูตรออนไลน์ที่ออกแบบเนื้อหาความรู้ด้าน PDPA อย่างครบถ้วนและครอบคลุม เข้าใจง่ายช่วยให้องค์กรเข้าใจPDPA อย่างง่ายดาย สะดวกประหยัดเวลา

PDPA Public Training

จัดอบรมและ Workshop กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเจาะลึก ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในดำเนินงานภายใต้กฎหมายได้อย่างถูกต้อง

PDPA Inhouse Training

บริการอบรมภายในด้วยหลักสูตรบรรยาย และ workshop ที่ออกแบบเฉพาะองค์กรของคุณ โดยผู้เชี่ยวชาญจาก สถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล

ลูกค้าบางส่วนของเรา

รายการ prisecure

คลิปความรู้ PDPA

“เราคือใคร” ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) – PDPA Thailand
PDPA ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ SMEs อะไรบ้าง ? 
PDPA Thailand

ติดตามข่าวสารทาง youtube :

หน่วยงานพันธมิตร