ณัฏฐ์ ธนวนกุล

อาจารย์ณัฏฐ์ ธนวนกุล

ที่ปรึกษาและวิทยากรสถาบันพัฒนา และทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI)

Certified

ICDL Data Protection, Train the trainer By DDTI

ประวัติการศึกษา

• ปริญญาตรี: สาขาเคมีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
• ปริญญาโท: บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ตำแหน่งและความรับผิดชอบปัจจุบัน

• ที่ปรึกษาและวิทยากรสถาบันพัฒนา และทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI)
• กรรมการด้านพัฒนมาตรฐานวิชาชีพสมาคมผู้ตรวจสอบและให้คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทย (TPDPA)

ประวัติการทำงาน

• บริษัท ซูมิโทรนิคส์ ประเทศไทย จํากัด
• บริษัท อําพลฟู้ดส์ โพรเซสซิ่ง จํากัด
• บริษัท ท็อปมัลติปริ้นทส์ จํากัด (สํานักงานใหญ่)
• บริษัท ดีริช กรุ๊ป จํากัด (สํานักงานใหญ่)

หลักสูตร

เริ่มต้น 3,000 บาท
หลักสูตรการจัดทำกิจกรรมประมวลผล (RoPA ) Keys สำคัญของด้วยเรื่อง จะผิด! ไม่ผิดPDPA ก็ตรงนี้ ! สอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเป็นที่ปรึกษา ตรวจสอบด้าน PDPA โดยเฉพาะ !