อาจารย์ สุพิชญา เอกยะติ

ที่ปรึกษาและวิทยากรสถาบันพัฒนา และทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI)

Certified

• ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ 85/2564
• สมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา
• ICDL Data Protection Certificate
• Train The Trainer (PDPA SME Depa) – PDPA In Action 10 in 1 (DDTI)

ประวัติการศึกษา

• นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตำแหน่งและความรับผิดชอบปัจจุบัน

• 2565 – ปัจจุบัน PDPA Junior Consultant บริษัท ดิจิทัล บิซิเนส คอนซัลท์ จำกัด
• 2561 – 2565 Paralegal and Junior Lawyer
สำนักงานทนายความสุทินและเพื่อน จังหวัดกระบี่
• 2560 Intern บริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด

ประวัติการทำงาน

• 2565 – ปัจจุบัน PDPA Junior Consultant บริษัท ดิจิทัล บิซิเนส คอนซัลท์ จำกัด
• 2561 – 2565 Paralegal and Junior Lawyer
สำนักงานทนายความสุทินและเพื่อน จังหวัดกระบี่
• 2560 Intern บริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด

หลักสูตร

เริ่มต้น 3,000 บาท
หลักสูตรสำหรับสถานศึกษาโรงเรียนกวดวิชา พร้อมแนะแนววิธีการบริการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยง เพิ่มความเชื่อใจ!
เริ่มต้น 2,999 บาท
หลักสูตรการบริการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ โดยเฉพาะสถานศึกษา ที่เสี่ยงต่อการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์มากที่สุด !