ลงทะเบียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมกับ
สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และ PDPA Thailand

เรียนเชิญตัวแทนผู้ประกอบการ ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

แนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
กับการคุ้มครองแรงงานสำหรับสถานประกอบการ

" เนื่องจาก พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ PDPA มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้มีแนวนโยบายให้ความรู้และเตรียมความพร้อมสำหรับเจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการ
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. และเป็นมาตรฐานเชิงปฏิบัติสำหรับสถานประกอบการต่อไป "

" เนื่องจาก พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ PDPA มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้มีแนวนโยบายให้ความรู้และเตรียมความพร้อมสำหรับเจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. และเป็นมาตรฐานเชิงปฏิบัติสำหรับสถานประกอบการต่อไป "

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม กรุณาคลิก

อบรมวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565
เวลา 09.00 – 16.00 น.
สอนโดย อาจารย์สุกฤษ โกยอัครเดช
Chief PDPA Consultant and Auditor จาก PDPA Thailand

หากมีคำถาม สามารถสอบถามเพิ่มเติมที่

E-mail: [email protected]

Facebook Page: PDPA Thailand

LINE: @pdpathailand