labour
labour
labour
labour
labour
labour
labour

**รับจำนวนจำกัดเพียง 200 คนเท่านั้น**

PDPA คืออะไร?

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล – Personal Data Protection Act, B.E. 2562 (PDPA) เป็นกฎหมายน้องใหม่ที่บัญญัติขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เกิดการคุ้มครองและสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของคนไทย หน่วยงานต่าง ๆ สถานประกอบการต่างต้องปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ ลงมือปรับปรุงกระบวนการทำงาน การเลือกเก็บและลบข้อมูล การจัดทำเอกสาร การจำกัดการเข้าถึงข้อมูล การขอความยินยอม ฯลฯ หากไม่ทำอาจมีความผิดเมื่อเกิดเหตุละเมิดหรือการฟ้องร้องด้านข้อมูลส่วนบุคคล

pdpa for hr

อบรมหลักสูตรนี้คุณได้อะไร?

  • รู้และเข้าใจหลักการของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และแนวทางการดำเนินงานเพื่อการคุ้มครองแรงงานตามกฎหมายนี้ และฉบับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถนำแนวปฏิบัติตาม PDPA ไปปรับใช้ในสถานประกอบการได้จริง
  • จัดการคุ้มครองแรงงานและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ลดความเสี่ยงเกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลในสถานประกอบการ
  • ลดปัญหาการรับโทษทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครอง จากกฎหมาย PDPA

คอร์สนี้เหมาะสำหรับใคร

  • ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR Department)
  • ผู้บริหารระดับสูงที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
  • ผู้บริหารสถานประกอบการ

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

อ.มยุรี ชวนชม

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล จาก PDPA Thailand

ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร

ผู้ก่อตั้งสื่อ PDPA Thailand

ประธานกรรมการบริหาร

สถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI)

CEO of Digital Business Consult Co., Ltd.

และเลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

อ.ดวงดาว  สำนองสุข

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล จาก PDPA Thailand

อ.สุกฤษ โกยอัครเดช

Chief Consultant & Auditor

บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด

อ.สันต์ภพ พรวัฒนะกิจ

ทนายความ ผู้เชี่ยวชาญ วิทยากร

และที่ปรึกษาด้านกฎหมาย จาก PDPA Thailand

พิเศษ! เมื่อสมัครหลักสูตรนี้ คุณจะได้รับ ...​

ราคาเพียง 8,990 บาท

**รับจำนวนจำกัดเพียง 200 คนเท่านั้น**

สอบถามรายละเอียดกรุณาติดต่อ