Clipping News : หัวข้อข่าว “กฎหมาย PDPA ยังเตาะแตะ” คนไทยไม่ตระหนักรู้ความสำคัญข้อมูลส่วนบุคคล

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : PDPA Thailand

Clipping News : หัวข้อข่าว “กฎหมาย PDPA ยังเตาะแตะ” คนไทยไม่ตระหนักรู้ความสำคัญข้อมูลส่วนบุคคล

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : PDPA Thailand

Clipping News :
หัวข้อข่าว “กฎหมาย PDPA ยังเตาะแตะ” คนไทยไม่ตระหนักรู้ความสำคัญข้อมูลส่วนบุคคล

เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ฉบับวันที่ 27 ตุลาคม 2566
หน้า 8

ขอบคุณหนังสือพิมพ์ไทยรัฐที่ช่วยเผยแพร่ข่าวให้ด้วยดีเสมอมา

#PDPAThailand #DBCGroup
#PDPA #พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
#DPO #เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
#ผู้ช่วยองค์กร #ประกาศ #บริการ #ข่าวประชาสัมพันธ์
#DPOinAction #DPOOnline