Clipping News : หัวข้อข่าว “Push for more data protection officers”

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : PDPA Thailand

Clipping News : หัวข้อข่าว “Push for more data protection officers”

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : PDPA Thailand

📑 Clipping News :
หัวข้อข่าว “Push for more data protection officers”
เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ Bangkok Post
ฉบับวันที่ 30 ตุลาคม 2566
หน้า B1 และ B3
😊 ขอบคุณหนังสือพิมพ์ Bangkok Post ที่ช่วยเผยแพร่ข่าวให้ด้วยดีเสมอมา

บทความที่เกี่ยวข้อง

PDPA Thailand เตือนภัย LINE OA ปลอม อ้างเป็นหน่วยงานรัฐ ขอข้อมูลลูกค้า