Clipping News : หัวข้อข่าว “รู้จัก DPO ผู้ช่วยองค์กร ลดความเสี่ยงกฎหมาย PDPA”

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : PDPA Thailand

Clipping News : หัวข้อข่าว “รู้จัก DPO ผู้ช่วยองค์กร ลดความเสี่ยงกฎหมาย PDPA”

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : PDPA Thailand

Clipping News :
หัวข้อข่าว “รู้จัก DPO ผู้ช่วยองค์กร ลดความเสี่ยงกฎหมาย PDPA”
เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
ฉบับวันที่ 30 ตุลาคม 2566
หน้า 21
ขอบคุณหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจที่ช่วยเผยแพร่ข่าวให้ด้วยดีเสมอมา

บทความที่เกี่ยวข้อง

ประกาศคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญคณะที่ 3 และ 4 พร้อมตัดสินโทษทางปกครอง PDPA