ขอแสดงความยินดีกับวิทยากรจาก PDPA Thailand และ DBC ทุกท่าน ที่ผ่านหลักเกณฑ์เป็นผู้สอนหลักสูตรและการฝึกอบรม DPO จากคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.)

ขอแสดงความยินดีกับวิทยากรจาก PDPA Thailand และ DBC ทุกท […]