บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด (PDPA Thailand)ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อ Legal and Accounting 101 – Protecting Your Startup and Everything about PDPA that Startups need to know ภายในงาน Makers United 2023 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566

 อาจารย์สุกฤษ โกยอัครเดช : Chief PDPA Consultant and Auditor บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด (PDPA Thailand)        และเลขาธิการสมาคมผู้ตรวจสอบและให้คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทย (TPDPA)                ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อ Legal and Accounting 101 – Protecting Your Startup and Everything about PDPA that Startups need to know เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย PDPA ที่เกี่ยวข้องการผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ทอัพ และร่วมออกบูธเพื่อนำเสนอบริการด้าน PDPA อาทิ PDPA Consulting Services, PDPA […]

PDPA Thailand ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ผู้บรรยาย ในหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 9

      ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร : ผู้ก่อตั้งสื่อ PDPA Thailand, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด และนายกสมาคมผู้ตรวจสอบและให้คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทย (TPDPA)     ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ผู้บรรยาย ในหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 9 (e-Government for Chief Executive Officer Program: e-GCEO#9) โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (ทีดีจีเอ) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566