‘ยกเลิกความยินยอมได้ทุกเวลา’ จุดเปลี่ยน ! ของการเก็บข้อมูลลูกค้า เมื่อกฎหมาย PDPA บังคับใช้ และปัญหาที่ธุรกิจต้องเจอบ่อยขึ้น ?

สิทธิในการยกเลิกได้ทุกเวลา.. ผลกระทบในเชิงลบ และ ‘ความเ […]