สำเร็จแล้ว! สำหรับการอบรม “หลักสูตรการประเมินผลกระทบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาคปฏิบัติ (Data Protection Impact Assessment: DPIA Workshop)”

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : PDPA Thailand

สำเร็จแล้ว! สำหรับการอบรม “หลักสูตรการประเมินผลกระทบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาคปฏิบัติ (Data Protection Impact Assessment: DPIA Workshop)”

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : PDPA Thailand

     เจาะลึกการบริหารจัดการด้านความเสี่ยงด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กรอย่างเป็นระบบ
วันที่ 22 มีนาคม 2567 – อาจารย์สุกฤษ โกยอัครเดช ผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจาก PDPA Thailand
วิทยากรในการให้ความรู้เน้นทั้งหลักการ ทฤษฎีแนวปฏิบัติ และตัวอย่างเคสกรณีศึกษาในกระบวนการจัดทำ DPIA ทุกขั้นตอน ให้ผู้เรียนสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในทำงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างมืออาชีพ
ขอขอบคุณวิทยากร และผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านที่ไว้วางใจให้ PDPA Thailand
เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเรียนรู้กฎหมาย PDPA เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้อมรมเข้าถึงความรู้ และสามารถนำไปปฏิบัติใช้ในการทำงานได้อย่างแท้จริง