อบรมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคลคล (PDPA) ให้แก่บุคลากรที่ JTB Thailand

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : PDPA Thailand

อบรมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคลคล (PDPA) ให้แก่บุคลากรที่ JTB Thailand

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : PDPA Thailand

     เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา อาจารย์สุกฤษ โกยอัครเดช ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย PDPA ร่วมด้วยทีมที่ปรึกษาจาก PDPA Thailand ได้จัดการอบรมให้ความรู้ Fundamental และการจัดทำ RoPA, DIM เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคลคล (PDPA) ให้แก่บุคลากรที่ JTB Thailand 

     ภายในการอบรมมีการบรรยายเนื้อหาในเชิง Technical อยู่หลายประเด็น เพื่อให้พนักงานเข้าใจถึงกฎหมาย PDPA อย่างลึกซึ้งและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

     ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมบริษัท JTB Thailand ทุกท่าน ที่ตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมาย PDPA และไว้วางใจให้ PDPA Thailand เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้

 

#PDPAThailand #DBCGroup #JTBThailand #อบรมPDPA #Ropa #DIM #JTB

#PDPA #พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

#DPO #เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล