ขอแสดงความยินดีกับวิทยากรจาก PDPA Thailand และ DBC ทุกท่าน ที่ผ่านหลักเกณฑ์เป็นผู้สอนหลักสูตรและการฝึกอบรม DPO จากคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.)

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : PDPA Thailand

ขอแสดงความยินดีกับวิทยากรจาก PDPA Thailand และ DBC ทุกท่าน ที่ผ่านหลักเกณฑ์เป็นผู้สอนหลักสูตรและการฝึกอบรม DPO จากคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.)

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : PDPA Thailand

🎉ขอแสดงความยินดีกับวิทยากรจาก PDPA Thailand และ DBC ทุกท่าน ที่ผ่านหลักเกณฑ์เป็นผู้สอนหลักสูตรและการฝึกอบรม DPO จากคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.)
โปรดเชื่อมั่นว่าวิทยากรของเรามีคุณสมบัติครบถ้วน ยืนยันถึงความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ สามารถถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และการปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างดีเยี่ยม👍
————————————————————
เปิดแล้ว DPO in Action รุ่นที่ 4
✅สอนทุกอย่างที่ DPO ต้องรู้
✅เรียนรู้ แลกเปลี่ยน และฝึกปฏิบัติในห้องเรียน 3 วัน (24 ชั่วโมง)
✅เรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน e-Learning (36 ชั่วโมง)
✅ใบรับรองคุณวุฒิจากหลายหน่วยงาน
✅วิทยากรและหลักสูตรผ่านการรับรองจาก สคส.
📌คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม : https://pdpathailand.com/pdpa-dpo-in-action