มอบโล่ตราสัญลักษณ์ PDPA Certified by PDPA Thailand บริษัทภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : PDPA Thailand

มอบโล่ตราสัญลักษณ์ PDPA Certified by PDPA Thailand บริษัทภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : PDPA Thailand

🏆  บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด มุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องตามกฎหมาย PDPA 

     อาจารย์สุกฤษ โกยอัครเดช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปรึกษาและสอบทาน บริษัท ดีบีซี กรุ๊ป จำกัด ดำเนินการส่งเสริมมอบโล่ตราสัญลักษณ์ PDPA : Personal Data Protection Act Certified ในการให้คำปรึกษาด้าน PDPA Consultant จาก PDPA Thailand แก่ คุณก้องหล้า ภูวดลอานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ผู้นำด้านศูนย์บําบัดยาเสพติดของไทย 

     การมอบ PDPA Certified ในครั้งนี้ เพื่อยืนยันว่า บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด มีความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือตามกฎหมาย PDPA อย่างเคร่งครัด เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา

#PDPAThailand #DBCGroup

#PhufaResthome #PhufaEnterprise

#PDPA #พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

#Consult #Consultant #Certified

บทความที่เกี่ยวข้อง

PDPA Thailand เตือนภัย LINE OA ปลอม อ้างเป็นหน่วยงานรัฐ ขอข้อมูลลูกค้า