PDPA Thailand จัดสัมมนาสมาคมการศึกษาเอกชนและสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : PDPA Thailand

PDPA Thailand จัดสัมมนาสมาคมการศึกษาเอกชนและสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : PDPA Thailand

PDPA Thailand จัดสัมมนาสมาคมการศึกษาเอกชนและสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต

     PDPA Thailand ภายใต้การบริหารงานโดย บริษัท ดีบีซี กรุ๊ป จำกัด (DBC Group) จัดสัมมนาให้สมาคมการศึกษาเอกชน หัวข้อ “ความสำคัญของ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโรงเรียนเอกชนในระบบ” โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 70 ท่าน และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต หัวข้อ “การเป็น Data Protection Officer” โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 70 ท่าน โดยมี อาจารย์สุกฤษ โกยอัครเดช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปรึกษาและสอบทาน บริษัท ดีบีซี กรุ๊ป จำกัด และอาจารย์ไพศาล สามิภัตย์ ที่ปรึกษาและวิทยากรสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI) ร่วมบรรยาย

     การจัดสัมมนาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและความสำคัญเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) และแนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 42 พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 ณ โรงแรมดารา จ.ภูเก็ต ที่ผ่านมา

 

สนใจสอบถามเพิ่มเติม : 

💻 Facebook https://m.me/PDPAThailand

📞 Telphone 02-029-0707 กด 1-3 

📱 Mobile 081-632-5918 

📌 Line ID @pdpathailand

 

#PDPAThailand #DBCGroup

#สมาคมการศึกษาเอกชน #สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว

#PDPAThailand #DBCGroup 

#PDPA #พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

#DPO #DataProtectionOfficer

#เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
#อบรม #สัมมนา 

ภาพการ จัดสัมมนาสมาคมการศึกษาเอกชน จ.ภูเก็ต

ภาพการ จัดสัมมนาสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต

บทความที่เกี่ยวข้อง